• kol kas nėra duomenų
  • Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2021-2022 m. m. į 1-as klases tvarkos aprašas


   Norinčius susipažinti su pradinukų mokymo(si) vieta, patalpomis ir Senamiesčio aplinka, kurioje vyks dalis ugdymo(si) veiklų, kviečiame pasižiūrėti čia.


   Informacinis susitikimas

   Nuotolinis susitikimas su gimnazijos administracija vyks gegužės 27 d. 18 val.  ir birželio 2 d. 18 val. Pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.

   Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/epp-xtwp-pws


   Priėmimo tvarka

   2021–2022 m. m. bus priimta iki 40 mokinių (20 berniukų ir 20 mergaičių). Bus suformuotos dvi pirmosios klasės (berniukų ir mergaičių po lygiai kiekvienoje).
   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia konkursą, kurio etapai:

   1. Prašymo-motyvacinės anketos pateikimas.

   2. Pokalbis su priėmimo komisija (tik pakviestiems).                 

   Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.


   Kandidatų registracija

   Prašymas ir motyvacinė anketa  
   Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
   Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu priemimas@kjg.lt


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.