• kol kas nėra duomenų
  • Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2021-2022 m. m. į 1-as klases tvarkos aprašas


   Priėmimo tvarka

   2021–2022 m. m. bus priimta iki 40 mokinių (20 berniukų ir 20 mergaičių). Bus suformuotos dvi pirmosios klasės (berniukų ir mergaičių po lygiai kiekvienoje).
   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia konkursą, kurio etapai:

   1. prašymo-motyvacinės anketos pateikimas: nuo kovo 10 d. 12 val. iki balandžio 19 d. 16 val.

                                                  Papildomas priėmimas: iki gegužės 18 d.    

   2. pokalbis su priėmimo komisija (tik pakviestiems): nuo balandžio 26 d. iki gegužės 14 d. / gegužės 21-25 d.                                                                                    

   Duomenys apie įstojimą/neįstojimą paskelbiami iki gegužės 18 d. / iki gegužės 27 d. 

   Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.


   Kandidatų registracija

   Prašymas ir motyvacinė anketa (aktyvi iki gegužės 18 d. 16 val.
   Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
   Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki balandžio 19 d.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.