• kol kas nėra duomenų
  • Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2020-2021 m. m. į Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos (ENROLLING IN THE IB DIPLOMA PROGRAMME  AT KAUNAS JESUIT HIGH SCHOOL 2021) tvarkos aprašas 


   Informacinis susitikimas

   Nuotolinis susitikimas su gimnazijos administracija vyks balandžio 1 d. 18 val. Pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.

   Susitikimo nuoroda: https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf 


   Priėmimo tvarka

   2021–2022 m. m. į Tarptautinio bakalaureato Diplomo programos klasę konkurso tvarka bus priimti  mokiniai iš Kauno ir kitų Lietuvos miestų mokiniai, baigę II,/III (10/11)  gimnazijos klases.

   Bus sudaromos mobiliosios grupės iš mokinių, pasirinkusių tą patį mokomąjį dalyką.

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1. Testas: anglų kalba (iki 50%), matematika (iki 50%).

   2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

   Testas atliekamas raštu gegužės 22 d. 12 val. Trukmė 120 min.


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa 

   Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki gegužės 20 d. 17.00 val.

   Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki gegužės 20 d. 17.00 val.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.