• Dvasingumas

    • Sielovada
    • Rekolekcijos
    • Liturgija
    • Darbuotojų sielovada
    • Tėvų sielovada
    • MAGIS misijos
   • SIELOVADA

    Kauno jėzuitų gimnazija – ignaciškuoju dvasingumu gyvenanti bendruomenė. Remdamasi jėzuitų švietimo paveldu, ji ugdo dvasingus, kūrybingus, socialius, puikiai išsilavinusius bei sportiškus žmones, pasauliui atvirus demokratinės valstybės piliečius, siekiančius socialinio teisingumo ir skiriančius savo gabumus Dievo ir artimo tarnystei.

    Vienas svarbiausių jėzuitų auklybos bruožų – kiekvieną mokinį skatinti peržvelgti ir apmąstyti prasmingiausius savo gyvenimo tarpsnius. Tokia gyvenimo patirties peržvalga ir refleksija turėtų skatinti rinktis tai, ko pasauliui labiausiai reikia, todėl Kauno jėzuitų gimnazijoje dvasingumui skiriame didelį dėmesį. Visos dvasingumą ugdančios sritys yra sielovados komandos užduotis.

    Sielovada skirstoma į tris sritis: mokinių, darbuotojų ir tėvų. Tad kiekvienai iš šių grupių skiriamas ypatingas dėmesys ir meilė. Kiekvienas bendruomenės narys kviečiamas dalyvauti liturgijoje, dvasinių vertybių ugdymo programose (rekolekcijose), paramos akcijose ir kitose karitatyvinėse veiklose.

    Dauguma mokinių teigia, kad rekolekcijos yra viena ypatingiausių patirčių gimnazijoje. Jos ruošiamos pagal skirtingas, kiekvienai amžiaus grupei pritaikytas programas. Vienas iš rekolekcijų tikslų – suteikti mokiniams galimybę  įgyti dvasinės patirties ir pagilinti savo tikėjimą.