• kol kas nėra duomenų
  • KJG misija

   Kauno jėzuitų gimnazija – krikščioniška bendruomenė – remdamasi jėzuitų švietimo paveldu ugdo dvasingus, kūrybingus, socialius, išsilavinusius bei sportiškus asmenis, pasauliui atvirus demokratinės valstybės piliečius, siekiančius socialinio teisingumo ir skiriančius savo gabumus Dievo ir artimo tarnystei.


   2022–2023 m.m. gimnazijoje mokosi 864 mokiniai, dirba 90 mokytojų ir specialistų bei 26 techninio personalo darbuotojai. Gimnazija įgyvendina pradinio (1–2 kl.), pagrindinio (5–10 kl.), vidurinio ugdymo (11–12 kl.), neformaliojo švietimo, Tarptautinio bakalaureato diplomo (11–12 kl. anglų k.) programas bei parengiamąją Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) diplomo programą.

   Mokiniai priimami į pirmą (pradinio ugdymo), penktą, I gimnazijos, parengiamąją Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) diplomo programos bei Tarptautinio bakalaureato (mokslas vyksta anglų kalba) klases. Taip pat yra sudaromos galimybės išvykti į mainų programas JAV. Gimnaziją baigę mokiniai paprastai renkasi aukštojo mokslo studijas Lietuvoje ir užsienyje. Džiaugiamės, kad Kauno jėzuitų gimnazijos alumnus į savo gretas priima ir geriausi pasaulio – Oxfordo, Harvardo, Kembridžo, Prinstono, Jeilio – universitetai.

    • Gimnazijos herbas 

    •  

     Skydas apverstu dvišakiu padalytas į tris laukus. Pirmajame mėlyname auksinis jėzuitų ženklas:  liepsnų  aureole apsupta monograma IHS su kryžiumi viršuje ir trimis vinimis apačioje. Antrajame  raudoname lauke  sidabrinė tauro galva su auksiniu kryžiumi tarp ragų. Juodoje skydo papėdėje  auksinis varpelis, lydimas  dviejų sidabrinių aštuoniakampių žvaigždžių.

     Po skydu lotyniškas devizas:  AD MAJORA NATUS SUM (lot. didesniems dalykams esu gimęs).

                                                

                          

    • Gimnazijos logotipas

    • Logotipą sudaro penki skirtingų spalvų šešiakampių („koriukų“) fragmentai, kur mėlynajame yra Jėzaus draugijos oficialus ženklas – monograma IHS su kryželiu virš H raidės (Iesus Hominum Salvator, lot. Jėzus žmonijos gelbėtojas) ir įstaigos pavadinimas apačioje. Logotipe naudojamas korio simbolis reiškia darbą ir bendradarbiavimą, visų kartu dedamas pastangas kuriant bendrąjį gėrį. Skirtingos spalvos logotipe siejamos su esminėmis vertybėmis, kuriomis KJG grindžiami jauno žmogaus ugdymo principai. Mėlyna spalva simbolizuoja dvasingumą; oranžinė – intelektualumą; žalia – bendruomeniškumą; geltona – kūrybingumą; raudona – sportiškumą. Geltono, raudono ir žalio „koriukų“ fragmentai išdėlioti tarsi užuomina į gimnazijos pavadinimo trumpinį (KJG).  

    • Gimnazijos himnas

    • Žodžiai Bernardo Brazdžionio / Muzika Vidmanto Bartulio

      

     Dangau, stiprink mūsų ir protą, ir dvasią

     Ir veski rytojaus viltim

     Šioj mokslo šventovėj, kad žengtume drąsiai

     Idėjų kilnių ateitim.

      

     Visos mūsų jaunos jėgos –

     Jungti žemę su dangum.

     Švisk, naktie, taip žmogų slėgus –

     Ad majora natus sum!

      

     Mes augam, mes bręstame Tau, mūs Tėvyne,

     Lietuviško žodžio šviesa,

     Į trečiąjį tūkstantį pėdas įmynę

     Su Dievo vardu širdyse.

      

     Visos mūsų jaunos jėgos –

     Jungti žemę su dangum.

     Švisk, naktie, žmoniją slėgus –

     Ad majora natus sum!