• Daugiau informacijos rasite

   KJG mokinių priėmimo 2023–2024 m.m. į pradinio ugdymo programos 1-ą klasę tvarkos aprašas


   Priėmimo tvarka

   2023–2024 m. m. bus suformuota 1 pirmokų klasė, ne daugiau kaip 21 mokinys. Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia konkursą, kurio etapai:

   1. Prašymo-motyvacinės anketos pateikimas.

   2. Pokalbis su priėmimo komisija (tik pakviestiems).                 

   Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.


   Naujų mokinių registracija

   Prašome užpildyti anketą (nuoroda veiks nuo sausio 10 d.) dėl priėmimo ir atsakyti į klausimus:

   Prašymas ir motyvacinė anketa  

   Gavę anketą, su Jumis susisieksime. Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu priemimas@kjg.lt


   Atvirų durų dienos

   Kviečiame susipažinti su KJG pradiniu ugdymu ir priėmimo į 1-ą klasę tvarka. Pristatymas vyks nuotoliniu būdu.  Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf 

   Sausio 10 d. 16.00  val. 

   Vasario 21 d. 16.00 val.

   Kovo 28 d. 16.00 val.


   Atlygis už ugdymą

   Stojantiems į 1- ąją klasę įmokos už 2023/2024 mokslo metus: 

   • Atlygis už ugdymą – 3100 Eur
   • Atlygis už popamokinę veiklą (nuo 15.30 val. iki 18.00 val.) – 130 Eur/ mėn. (pavakariai neįskaičiuoti)  

    


   Informacija teikiama

   Tel. +37067653935, el. p. priemimas@kjg.lt, pradine@kjg.lt


  • Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.