• Priėmimo tvarka

   2022–2023 m. m. bus priimtas 21 mokinys ir suformuota viena pirma klasė. Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia konkursą, kurio etapai:

   1. Prašymo-motyvacinės anketos pateikimas.

   2. Pokalbis su priėmimo komisija (tik pakviestiems).                 

   Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.


   Naujų mokinių registracija

   Prašome užpildyti anketą dėl priėmimo ir atsakyti į klausimus:

   Prašymas ir motyvacinė anketa  

   Gavę anketą, su Jumis susisieksime. Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu priemimas@kjg.lt


    

  • Susipažinkite su pradinukų mokymo(si) veiklomis ir aplinka, kurioje vyksta dalis ugdymo(si) veiklų:


  • Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.