• kol kas nėra duomenų
   • Ugdymo planas 2023–2024 m. m.

   • Mokinių atostogų datos

    ATOSTOGOS Prasideda Baigiasi Į mokyklą
    Rudens atostogos 2023-10-30 2023-11-03 2023-11-06
    Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023-12-27 2024-01-05 2024-01-08
    Žiemos atostogos 2024-02-19 2024-02-23 2024-02-26
    Pavasario (Velykų) atostogos 2024-04-02 2024-04-05 2024-04-08

     

     

     

    Mokslo metai skirstomi pusmečiais

      I PUSMETIS II PUSMETIS
    KLASĖS PRADŽIA PABAIGA PRADŽIA PABAIGA
    1–3 pradinės 2023-09-01 2024-01-26 2024-01-29 2024-06-11
    5–8, I–II 2024-06-21
    III 2024-06-18
    IV 2024-06-04
    IB 1 2024-06-21
    IB 2 2024-04-23

     

    • Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus (-ą) ar įskaitas (-ą) per pavasario (šv. Velykų) atostogas, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminus ar įskaitas, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
    • Įgyvendinant vertybinių nuostatų, kūrybiškumo ugdymą, tenkinant mokinių poreikius kultūrinei, meninei, pažintinei, tiriamajai, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, skiriamos projektinės dienos.
    • Mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai (individualiems gabių mokinių poreikiams tenkinti, dalyko žinioms ir gebėjimams gilinti, naujam dalyko turiniui išmokti.
    • Vadovaujantis mokinių poreikiais ir kompetencijomis, siūlomos ir realizuojamos pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos.
    • Tiriamoji, praktinė veikla derinama su pasirenkamaisiais dalykais ir moduliais sudaromos galimybės vykti ugdymo procesui kitose edukacinėse erdvėse.
   • Mokytojų konsultacijos

   • Konsultacijų tvarkaraštis

    Konsultacijos tėvams 

    Mokytojas konsultuoja tėvus ugdymo klausimais antrosios ir ketvirtosios mėnesio savaitės paskirtą dieną (jei nenurodyta kitaip) ir valandą.

    • Konsultacijai reikia užsiregistruoti iš anksto, prieš tris darbo dienas, iki paskirtos konsultacijos dienos telefonu 8 676 53935. 
    • Registruotis galima kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 16 val. (13.15–14.00 pietų pertrauka).
    • Jei mokytojas į konsultaciją negali prisijungti dėl svarbių priežasčių, jis informuoja užsirašiusįjį paliktu kontaktiniu telefonu.

    Konsultacijos mokiniams

    • Mokytojas konsultuoja mokinius kiekvieną savaitę pasirinktą dieną ir valandą.
    • Mokiniams atskiros registracijos į konsultaciją nereikia, tačiau perspėja mokytoją, kad norėtų pasikonsultuoti.
  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti