• kol kas nėra duomenų
    • Sielovada

    • Kauno jėzuitų gimnazija – ignaciškuoju dvasingumu gyvenanti bendruomenė. Keliaudami drauge dvasinio augimo keliu, siekiame suteikti prasmę tam, kas esame ir ką darome. Kartu su mokiniais mokomės atrasti Dievą visuose dalykuose, vykdydami savo misiją ir tarnystes trokštame padėti  jauniems žmonėms prasmingai išgyventi laiką gimnazijoje. Atvirumas Dievo ieškojimams ir tikėjimo klausimams veda mus asmeninio, bendruomeninio ir institucinio atsivertimo keliu. 

     Sielovada skirstoma į tris sritis: mokinių, darbuotojų ir tėvų. Kiekvienai iš šių grupių skiriamas ypatingas dėmesys ir meilė. Kiekvienas bendruomenės narys kviečiamas dalyvauti Eucharistijos šventime, dvasinio ir vertybinio ugdymo(si) programose, paramos akcijose ir kitose sielovadinėse veiklose.