• kol kas nėra duomenų
   • Jėzuitų istorija

    • Ignacas Lojola (1491–1556)

    • Jėzaus Draugijos įkūrėjas šv. Ignacas Lojola (Inigo de Loyola) gimė 1491 m. Ispanijoje, baskų provincijoje Gipuskojoje (Guipuczoa), Lojolos pilyje Aspeitijos vietovėje (Azpeitia).

     Ignacas Lojola paskelbtas šventuoju 1622 m. kovo 12 d. kartu su šv. Pranciškumi Ksaveru.

     Jėzuitų įkūrėjo šventė minima liepos 31 d. 

    • Jėzaus Draugijos įsteigimas

    • Ignacas Lojola subūrė keletą bendraminčių, kaip jis pats trokštančių tarnauti didesnei Dievo garbei. Šitaip 1540 m. gimė Jėzaus draugija. Tai buvo naujoviškas vienuolinis ordinas, pasižymėjęs aktyvia apaštaline veikla. Jėzuitai didelį dėmesį skyrė švietimui, steigė kolegijas ir universitetus, išvystė plačią misijų veiklą. Pirmoji jėzuitų mokykla įkurta Mesinoje (Sicilija) 1548 m. 1551 metais buvo įkurta Romos kolegija, kuri vėliau tapo Grigališkuoju universitetu. Užrašas ant durų skelbė: „Gramatikos, humanitarinių mokslų ir krikščioniškos doktrinos mokykla. Nemokamai.“ Netrukus Romos kolegija tapo geriausiai organizuota mokslo žmonių bendruomenė Vakarų pasaulyje.

     Dėl kai kurių Europos valdovų priešiško nusistatymo 1773 m. popiežius ordiną uždarė. Vėl atkurtas 1814 m.

    • Gimnazijos šventasis globėjas

    • Šv. Stanislovas Kostka (1550–1568) gimė Lenkijoje, studijavo Vienos jėzuitų kolegijoje. Būdamas septyniolikos įstojo į Jėzaus Draugiją. Mirė nuo ligos, sulaukęs vos 18 metų.

     Jaunasis Kostka buvo labai smalsus pasauliui ir troško žinių. Jo istorija kupina jaunatviškos aistros ir drąsos siekti to, kas gražu, bet kartu ir sunku.

     Šv. Stanislovo posakis "Ad majora natus sum" (iš lot. gimęs kilnesniems tikslams) yra tapęs ir Kauno jėzuitų gimnazijos šūkiu.

     Daugiau apie šio jaunuolio gyvenimą:

    • Jėzuitai Lietuvoje

    • Į Lietuvą jėzuitus 1569 m. pasikvietė Vilniaus vyskupas V. Protasevičius. 1608 m. jėzuitų skaičiui Lietuvoje pasiekus 200, buvo įsteigta savarankiška Lietuvos provinciją, kuri apėmė Lietuvą, Gudiją, Livoniją, Prūsiją ir dalį Lenkijos. 1570 m. tėvai jėzuitai įsteigė Vilniaus jėzuitų kolegiją, kuri 1579 m. tapo universitetine aukštąja mokykla – akademija, – viena seniausių ir žymiausių Šiaurės Europos aukštųjų mokyklų.

     1642 m. jėzuitai apsigyvena Kaune. 1649 m. įkuriama jėzuitų mokykla, tėvų jėzuitų Alberto, Kazimiero ir Petro Kojalavičių Jėzaus Draugijai padovanotame sklype netoli Rotušės.

     1820 m. caras Aleksandras I įsako ištremti iš Rusijos visus jėzuitus. Mokykla uždaroma.

     1924 m. Kauno jėzuitų gimnazija atidaroma, kai po šimto penkiasdešimties metų pertraukos, į Kauną vėl sugrįžta jėzuitai.

     1940 m. Kauno jėzuitų gimnazija uždaroma sovietinės valdžios. 1941 m. Vokiečių okupacinė valdžia leidžia jėzuitams Kaune atkurti savo gimnaziją.1944 m. sovietų okupacinė valdžia jėzuitų gimnaziją vėl suvalstybina. 1949 m. uždaroma Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia.

     1989 m. Jėzuitams grąžinamos bažnyčios: Šv. Kazimiero Vilniuje, Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) Kaune. 1991 m. Kauno jėzuitų vidurinė mokykla pradeda mokslo metus.

    • Jėzuitų veikla šiandien

    • Visuotinės Jėzaus draugijos apaštalinės pirmenybės 2019–2029

     1. Parodyti kelią į Dievą per Dvasines pratybas ir dvasinę įžvalgą. 

     2. Keliauti drauge su vargstančiais, atstumtais ir pažemintais, vykdant sutaikinimo ir teisingumo misiją.

     3. Lydėti jaunus žmones, kuriant vilties kupiną ateitį.

     4. Drauge rūpintis mūsų bendraisiais namais.

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti