• kol kas nėra duomenų
  • KJG misija

   Kauno jėzuitų gimnazija – krikščioniška bendruomenė – remdamasi jėzuitų švietimo paveldu ugdo dvasingus, kūrybingus, socialius, išsilavinusius bei sportiškus asmenis, pasauliui atvirus demokratinės valstybės piliečius, siekiančius socialinio teisingumo ir skiriančius savo gabumus Dievo ir artimo tarnystei.


   2023–2024 m.m. gimnazijoje mokosi 881 mokinys, dirba 95 mokytojai ir specialistai bei 23 techninio personalo darbuotojai. Gimnazija įgyvendina pradinio (1–3 kl.), pagrindinio (5–10 kl.), vidurinio ugdymo (11–12 kl.), neformaliojo švietimo, Tarptautinio bakalaureato diplomo (11–12 kl. anglų k.) programas bei parengiamąją Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) diplomo programą.

   Mokiniai priimami į pirmą (pradinio ugdymo), penktą, I gimnazijos, parengiamąją Tarptautinio bakalaureato (Pre-IB) diplomo programos bei Tarptautinio bakalaureato (mokslas vyksta anglų kalba) klases. Taip pat yra sudaromos galimybės išvykti į mainų programas JAV. Gimnaziją baigę mokiniai paprastai renkasi aukštojo mokslo studijas Lietuvoje ir užsienyje. Džiaugiamės, kad Kauno jėzuitų gimnazijos alumnus į savo gretas priima ir geriausi pasaulio – Oxfordo, Harvardo, Kembridžo, Prinstono, Jeilio – universitetai.

    • Gimnazijos herbas 

    •  

     Skydas apverstu dvišakiu padalytas į tris laukus. Pirmajame mėlyname auksinis jėzuitų ženklas:  liepsnų  aureole apsupta monograma IHS su kryžiumi viršuje ir trimis vinimis apačioje. Antrajame  raudoname lauke  sidabrinė tauro galva su auksiniu kryžiumi tarp ragų. Juodoje skydo papėdėje  auksinis varpelis, lydimas  dviejų sidabrinių aštuoniakampių žvaigždžių.

     Po skydu lotyniškas devizas:  AD MAJORA NATUS SUM (lot. didesniems dalykams esu gimęs).

                                                

                          

    • Gimnazijos logotipas

    • Logotipą sudaro penki skirtingų spalvų šešiakampių („koriukų“) fragmentai, kur mėlynajame yra Jėzaus draugijos oficialus ženklas – monograma IHS su kryželiu virš H raidės (Iesus Hominum Salvator, lot. Jėzus žmonijos gelbėtojas) ir įstaigos pavadinimas apačioje. Logotipe naudojamas korio simbolis reiškia darbą ir bendradarbiavimą, visų kartu dedamas pastangas kuriant bendrąjį gėrį. Skirtingos spalvos logotipe siejamos su esminėmis vertybėmis, kuriomis KJG grindžiami jauno žmogaus ugdymo principai. Mėlyna spalva simbolizuoja dvasingumą; oranžinė – intelektualumą; žalia – bendruomeniškumą; geltona – kūrybingumą; raudona – sportiškumą. Geltono, raudono ir žalio „koriukų“ fragmentai išdėlioti tarsi užuomina į gimnazijos pavadinimo trumpinį (KJG).  

    • Gimnazijos himnas

    • Žodžiai Bernardo Brazdžionio / Muzika Vidmanto Bartulio

      

     Dangau, stiprink mūsų ir protą, ir dvasią

     Ir veski rytojaus viltim

     Šioj mokslo šventovėj, kad žengtume drąsiai

     Idėjų kilnių ateitim.

      

     Visos mūsų jaunos jėgos –

     Jungti žemę su dangum.

     Švisk, naktie, taip žmogų slėgus –

     Ad majora natus sum!

      

     Mes augam, mes bręstame Tau, mūs Tėvyne,

     Lietuviško žodžio šviesa,

     Į trečiąjį tūkstantį pėdas įmynę

     Su Dievo vardu širdyse.

      

     Visos mūsų jaunos jėgos –

     Jungti žemę su dangum.

     Švisk, naktie, žmoniją slėgus –

     Ad majora natus sum!

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti