• kol kas nėra duomenų
   • PreIB IGCSE

   • What is the Pre-IB program at Kaunas Jesuit High School (KJHS)?
    The Pre-IB program is a rigorous academic program of study that emphasizes the relationship of the student with the community and the world. It is designed for intrinsically motivated students who prefer a more demanding curriculum including a foreign language, an in-depth research, and advanced math, science, social studies and arts.

    How do you get accepted into the Pre-IB program?
    Applications are available at kjg.lt website. Complete the application and return to KJHS. The student comes to KJHS to complete a test. The selection process includes the results of the test and conversation.  

    Non Lithuanian speaking students take a special Admission Test of English and Mathematics.  
    Why is the Pre-IB a better program than what is offered at other schools?
    The Pre-IB at KJHS is a choice among many good choices – it’s not better or worse. Our program is not for every student. Students in the Pre-IB should be intrinsically motivated students who want a rigorous curriculum and who work hard to attain their goals.

    How many students attend KJHS? How many are in the Pre-IB
    There are approx. 900 students at KJHS. The Pre-IB program will have 10-16 students per grade level.

    What requirements are there in the Pre-IB?
    The Pre-IB students must participate in a personal research project. They also are required to complete community service. The Pre-IB students, just like the other KJHS students, must follow all school rules and procedures. 

    What is the tuition? 
    Pre-IB Diploma Programme students must pay monthly 250 EUR tuition fees (3000 EUR per year).

    More information

     

    PreIB IGCSE


    Kas yra Pre-IB programa Kauno jėzuitų gimnazijoje (KJG)?
    Pre-IB programa - tai akademinė studijų programa, kurioje pabrėžiamas mokinio santykis su bendruomene ir pasauliu. Ji skirta vidinę motyvaciją turintiems mokiniams, kurie pageidauja mokymo programos, apimančios užsienio kalbas, išsamius tyrimus, aukštesnio lygio matematiką, gamtos mokslus, socialinius mokslus ir menus.

    Kaip būti priimtam į Pre-IB programą?
    Paraiškas galima rasti kjg.lt svetainėje. Mokinys paskirtą dieną atvyksta į KJG atlikti testo. Į atranką įtraukiami šio testo ir pokalbio rezultatai. Lietuvių kalbos nemokantys moksleiviai laiko specialų anglų kalbos ir matematikos priėmimo testą. 

    Kodėl Pre-IB programa yra geresnė nei siūloma kitose mokyklose?
    Pre-IB KJG yra pasirinkimas tarp daugelio gerų pasirinkimų - ji nėra geresnė ar blogesnė. Mūsų programa tinka ne kiekvienam mokiniui. Pre-IB mokiniai turėtų būti vidinę motyvaciją turintys mokiniai, kurie nori griežtos mokymo programos ir daug dirba, kad pasiektų savo tikslus.

    Kiek mokinių lanko KJG? Kiek jų mokosi Pre-IB programoje?
    KJG mokosi apie 900 mokinių. Pre-IB programoje kiekvienoje klasėje bus 10-16 mokinių.

    Kokie reikalavimai keliami Pre-IB?
    Pre-IB mokiniai privalo atlikti visuomenei naudingą veiklą. Pre-IB mokiniai, kaip ir kiti KJG mokiniai, privalo laikytis visų mokyklos taisyklių. 

    Kiek kainuoja mokslas? 
    Pre-IB diplomo programos mokiniai kas mėnesį turi mokėti 250 EUR mokestį už mokslą (3000 EUR per metus).


     

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti