• kol kas nėra duomenų
   • Specialistų pagalba

   • Jums kylančiais klausimais galite kreiptis į šiuos švietimo pagalbos specialistus (pokalbių metu užtikriname konfidencialumą):

    Psichologę Jolantą Jurėnę (1-os pradinės, 5–8 kl.) jurjol@kjg.lt, 868784713;
    Psichologę Aušrą Laurynaitę (I–IV kl.) lauaus@kjg.lt, 861599647;
    Socialinę pedagogę ir karjeros specialistę Vitą Bartulienę barvit@kjg.lt, 861599608;
    5-8 klasių kuratorę Rūtą Balčiūnaitę, balrut@kjg.lt,  868784711;
    I-IV klasių kuratorių (uniformų klausimai) Rimantą Chraptavičių, chrrim@kjg.lt, 868784726;
    Kapelioną Eugenijų Markovą SJ,  kapelionas@kjg.lt  862468467;

    IB DP CAS koordinatorę ir karjeros specialistę Eglę Labutytę, labeg@kjg.lt, 868784718; 
    Klasės vadovę (-ą), bet kurį/ią dalyko mokytoją, direktoriaus pavaduotojus ar direktorių;
    Pagalbos linijos telefonu Lietuvoje visą parą: http://www.klausau.lt/telefonai.

    Pas švietimo pagalbos specialistus galima registruotis: Registracijos forma

    Psichologinė pagalba mokiniams iki 16 m. teikiama  gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.