• kol kas nėra duomenų
   • Patyčių dėžutė

   • Kaip pranešti apie patyčias?

    „Patyčių dėžutės“ pagalba gali saugiai, greitai ir visiškai anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. Gali pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką, draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias arba pats tyčiojasi.

    Spausk čia: PATYČIŲ DĖŽUTĖ

   • Socialinės veiklos praktika

   • Socialinės veiklos praktiką Gimnazijoje per mokslo metus privalo:

    • 5–III klasių mokiniai – ne mažiau, kaip 10 valandų. Valandos skiriamos už: dalyvavimą Cura personalis (prevencijos) dienoje (5 val.) ir Magis (socialinių veiklų) dienoje (5 val.). Mokiniai, nedalyvavę Cura personalis ar Magis (socialinių veiklų) dienose, kreipiasi į socialinį pedagogą ir kartu planuoja, kur ir kada mokinys atlieka socialinę – pilietinę veiklą;
    • 5–8 klasių socialinę praktiką koordinuoja socialinis pedagogas, I–III klasių – socialinės praktikos koordinatorius;
    • 5–8 klasių socialinę praktiką e. dienyne pildo socialinis pedagogas, I–III klasių – socialinės praktikos koordinatorius;
    • socialinė veikla e. dienyne vertinama „įskaityta“ arba „neįskaityta“; vadovaujantis įrašais socialinės – pilietinės veiklos įskaitos lape (žr. į 10 priedą) arba organizuotos veiklos įsakymuose;
    • 5–III klasių mokiniams organizuojama Magis (socialinių veiklų) diena (kultūrinė pažintinė diena).