• kol kas nėra duomenų
  • Lietuvos jėzuitų provincijai – gimnazijos steigėjai,  nuosavybės teise priklauso XVII-XVIII a. pastatai ir XV-XVII a. rūsiai esantys sklype Daugirdo g. 1, Kaune. Tęsiant Kauno jėzuitų gimnazijos plėtrą buvo nuspręsta šiuos pastatus rekonstruoti išplečiant juos į Daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą (toliau – Centras) skirtą Kauno jėzuitų gimnazijos reikmėms. Jau nuo 2006 m. siekiant išsaugoti esamo objekto autentiškumą ir vertingąsias savybes buvo vykdomi pastatų avarinės būklės likvidavimo darbai,  fasadų bei stogo tvarkybos darbai.

   2015 m. buvo suderinti priešprojektiniai pasiūlymai ir pradėtas rengti Gyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo į Daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą  techninis projektas. Projektą patikėta rengti Architektų biurui G. Natkevičius ir partneriai.

   Po  ilgų derinimų, koregavimų, įvairių institucijų peržiūrų 2018 m. vasario mėn. gautas leidimas, Gyvenamosios paskirties pastatų rekonstravimo į daugiafunkcį mokslo ir sporto centrą,  rekonstrukcijai.

   Rengiamu projektu yra siekiama:

   • iš esmės praplėsti, pagerinti ir modernizuoti Kauno jėzuitų gimnazijos mokymosi infrastruktūrą, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo (si) kokybę ir geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti;
   • sutvarkyti 1390 m2 kultūros paveldo objektą (rūsius ir pastatus) – sutvarkyti 28 patalpas, kuriose būtų įrengti mokymo kabinetai, gamtos mokslų laboratorijos, technologijų slėnis;
   • pastatyti daugiafunkcį centrą (2160 m2); pastarasis būtų sujungtas su sutvarkytais pastatais ir apsaugotų rūsius – jie būtų atidengti ir atverti visuomenei.
   • įrengti 2 dideles sporto sales, vieną atitinkančią FIBA reikalavimus, kitą mažesnę; Salės būtų pritaikytos Kauno jėzuitų gimnazijos reikmėms, taip pat atviros visuomenei. Jose vyks varžybos, treniruotės, koncertai.  Didesnėje salėje numatoma 800 vietų žiūrovams.
   • sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti gimnazijos visuomenei 6 kultūros paveldo vertybių registre įrašytus rūsius (kodas 30532) – bendras plotas 460 m2;
   • sujungti Kauno jėzuitų gimnazijos pastatą su naujuoju centru.

    

   Projekto vertės detalizacija

   Multifunctional science and sports center