• kol kas nėra duomenų
    • Baigtas įgyvendinti projektas „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“

    • Gimnazija baigė įgyvendinti projektą „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“, kuris buvo skirtas esminiam gimnazijoje naudojamų priemonių ir įrangos modernizavimui, siekiant pagerinti gimnazijos teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti.
     Atsižvelgiant į tai, kad stojančiųjų į gimnaziją skaičius vis augantis (2020/2021 m.m. – mokosi 822 mokiniai), mokymosi sąlygų pagerinimui taikomi pažangiausi ir efektyviausi mokymo(si) metodai, kurių diegimui užtikrinti projekto lėšomis buvo nupirkta įranga ir priemonės. Atnaujinta kompiuterinė įranga, įrengtas interneto tiekimą ir kokybę užtikrinantis WiFi ryšys, kabinetuose sumontuoti išmanieji ekrranai, taip pat įsigytos mokymo priemonėmis gamtos mokslų, technologijų, kalbų, muzikos kabinetus ir laboratorijas. Nupirkti baldai informacinių technologijų, geografijos ir 5-iems kalbų kabinetams, bei laisvalaikio ir poilsio erdvėms.