• kol kas nėra duomenų
  • Priėmimo tvarka

   Daugiau informacijos rasite čia: 

   Mokinių priėmimo 2023–2024 m. m. į 5-ąsias klases tvarkos aprašas

   2023–2024 m. m. bus priimti 104 mokiniai (52 berniukai ir 52 mergaitės). Bus suformuotos keturios penktosios klasės (berniukų ir mergaičių po lygiai kiekvienoje).

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas (toliau – Testas);
   2. pokalbis su Priėmimo komisija.
     

   Testas atliekamas raštu balandžio 22 d. Trukmė – 60 min. Kas tikrinama

   Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa  

   Prašymą ir papildomus dokumentus tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki balandžio 19 d. 17 val.


   Atvirų durų dienos

   Kovo 8 d. (nuotoliniu būdu) 16.00 val.
   Balandžio 11 d. (nuotoliniu būdu) 16.00 val.

   Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf

   Pristatoma  gimnazija,  pagrindiniai  taikomi  ugdymo principai,  galimi  ugdymo  programų  nesutapimai, ugdymo  turinio  ir proceso  savitumai  bei  priėmimo tvarkos aprašas.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.