• kol kas nėra duomenų
  • Priėmimo tvarka

   Mokinių priėmimas 2023–2024 m. m. į I gimnazijos (9) klases vyks 2023 m. balandžio 22 d.

   Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2022–2023 m. m. į I gimnazijos klases tvarkos aprašas

   2022–2023 m. m. į I gimnazijos klases konkurso tvarka bus priimti 95–105 mokiniai ir sukomplektuotos 4 klasės. Bus formuojamos dvi įvairių dalykų pagilinto mokymo Magis ir DSD klasės, ir viena dvikalbio (lietuvių ir anglų k.) ugdymo Parengiamoji Tarptautinio bakalaureato klasė (toliau I Pre-IB).

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1. Testas: tikyba (iki 25%), lietuvių kalba ir literatūra (iki 45%), matematika (iki 45%). I Pre-IB klasės kandidatai atlieka tą patį Testą.

   2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

   Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) balandžio 30 d. 12.00 val. Trukmė 60 min. Kas tikrinama


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa
   Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki balandžio 27 d. 17.00 val.
   Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki balandžio 27 d. 17.00 val.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.