• kol kas nėra duomenų
  • Priėmimo tvarka

   Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2023–2024 m. m. į I gimnazijos klases tvarkos aprašas

   2023–2024 m. m. į I gimnazijos klases konkurso tvarka bus priimti 95–105 mokiniai ir sukomplektuotos 4 klasės. Bus formuojamos dvi įvairių dalykų pagilinto mokymo Magis ir DSD klasės, ir viena dvikalbio (lietuvių ir anglų k.) ugdymo Parengiamoji Tarptautinio bakalaureato klasė (toliau I Pre-IB).

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1. Testas: tikyba (iki 25%), lietuvių kalba ir literatūra (iki 45%), matematika (iki 45%). I Pre-IB klasės kandidatai atlieka tą patį Testą.

   2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

   Testas atliekamas raštu balandžio 22 d. 12.00 val. Trukmė  60 min. Kas tikrinama


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa
   Prašymą ir papildomus dokumentus tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki balandžio 19 d. 17 val.


   Atvirų durų diena

   Vasario 8 d. 18.30 val. Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf

   Pristatoma  gimnazija,  pagrindiniai  taikomi  ugdymo  principai, galimi  ugdymo  programų  nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.