• kol kas nėra duomenų
    • Tėvų sielovada

    • Dvasinis tėvų švietimas yra sėkmingos vaiko pažangos akademinėje ir dvasingumo srityse garantas.  Kviečiame tėvelius atrasti laiko prisijungti prie siūlomų sielovadinių programų, kad kartu galėtume atpažinti pasaulio grožį ir galėtume augti dvasiškai.

     Šv. Ignaco Lojolos „Dvasinės pratybos“ kasdienybėje 

     Tėvai kviečiami atlikti šv. Ignaco Lojolos dvasines pratybas. Tai dvasinę patirtį ugdantys pratimai, kurie stiprina tikėjimą ir pasitikėjimą Kristumi. Dvasinės pratybos – tai kassavaitiniai susitikimai, kurių metu grupelė reflektuoja, kaip jiems sekėsi malda kasdienybėje. Atliekantys Pratybas įsipareigoja kasdien melstis, skaityti Šventojo Rašto tekstus, dalyvauti Eucharistijoje ir susitikti asmeninio pokalbio su rekolekcijų vadovu.

     Tai puiki proga geriau pažinti krikščioniškąjį tikėjimą, išmokti dalintis tikėjimo patirtimi, kurti bendruomenę. Noras pratęsti šią patirtį įkvėpė tėvus burtis į maldos grupę. Tėvai renkasi kartą per savaitę, kad galėtų kartu pasimelsti, pabendrauti, planuoti veiklą.

    • Malda su Šventuoju Raštu 

     Kviečiame tėvus jungtis į maldos grupelę melstis su Šventuoju Raštu. Tai puiki proga giliau pažinti Šventojo Rašto mokymą, dalintis su kitais grupelės dalyviais, kaip pavyksta įsiklausyti ir išgirsti Dievo kalbinimą per Šventojo Rašto žodžius ir tiesas, kaip Dievo Žodis nušviečia ir keičia mūsų kasdienybę.