• kol kas nėra duomenų
    • 5–8 kl. mokinius konsultuoja

     Vita Bartulienė (313 kab.)

     barvit@kjg.lt

     8 615 99608

    • I–IV kl. gimnazistus konsultuoja

     Eglė Labutytė (314 kab.)

     labegl@kjg.lt 

     8 687 84718

   • Karjeros kompetencijų ugdymas  

   • Karjerą šiais laikais suprantame kaip žmogaus mokymosi, tobulėjimo, savęs pažinimo ir profesinių pasirinkimų kelią.

    Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi sugebėti tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir gyvenimo tėkmėje „keisti kursą“, atsižvelgdamas į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs bei savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

    Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą: nuo pirmųjų savęs ir aplinkinio pasaulio pažinimo žingsnių vaikystėje iki ištobulintų profesinių gebėjimų bei karjeros kelio savirefleksijos brandžiame amžiuje. Mokymosi mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme, nes būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Todėl ugdymas karjerai, apibrėžiamas kaip kryptingas asmens bendrųjų ir karjeros kompetencijų plėtojimas, mokykloje yra integrali bendrojo ugdymo dalis.

    Bendrųjų programų mokymo(si) turiniu ir neformaliais būdais ugdomos šios kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė ir socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos.

    Kompetencijų raidos aprašas

   • Ugdymas karjerai apima 4 karjeros kompetencijas

   • 1. Savęs pažinimas

    1.1. Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas.
    1.2. Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis.

    Naudinga informacija:


    2. Karjeros galimybių pažinimas

    2.1. Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją.
    2.2. Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes.
    2.3. Pažinti kintantį darbo pasaulį.

    Naudingos nuorodos:

    • Darbo pasaulis
    • www.euroguidance.lt - profesijų filmai, kita naudinga informacija 
    • www.lamabpo.lt - informacija apie studijas Lietuvos profesinio, aukštesniojo ir aukštojo mokslo įstaigose bei priėmimo vykdymą
    • AIKOS - atvira inf​​ormavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (profesinių, bakalauro ir magistro studijų Lietuvoje informacijos paieška, filtrai, palyginimai)
    • www.kurstoti.lt - Žurnalas apie profesinio, aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo įgijimą, aktualijos, testai
    • Karjerastau.lt - individualios karjeros konsultacijos, karjeros renginiai, profesinis veiklinimas (dėl profesinio veiklinimo kreiptis šiais kontaktais: +370 700 79038, marta.marija.pluciute@uzt.lt).
    • Profesijų klasifikatorius

     

    3. Karjeros planavimas

    3.1. Kelti karjeros ir gyvenimo tikslus.
    3.2. Priimti karjeros sprendimus.
    3.3. Sudaryti karjeros planą.

    Naudingi įrankiai:

    Mokinio knyga 1-4 kl. mokiniams (parengta informacija su spausdinimui paruoštomis užduotimis)

    Mokinio knyga 5-8 kl. mokiniams (parengta informacija su spausdinimui paruoštomis užduotimis)

    Mokinio knyga I-IV kl. gimnazistams (parengta informacija su spausdinimui paruoštomis užduotimis)
    WOOP metodas - kaip efektyviai keisti įpročius (anglų k.)

     

    4. Karjeros įgyvendinimas

    4.1. Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
    4.2. Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką.
    4.3. Tikslingai ieškoti darbo.

    Naudingos nuorodos:

    • Užimtumo tarnyba - informacija apie įsidarbinimo galimybes, mokymus ir konsultacijas
    • 80000hours.org - “you have 80 000 hours in your career. This makes it your best opportunity to have a positive impact on the world”.
    • www.karjera.lt - bendra informacija apie karjeros valdymą ir karjeros paieškos sistema studentams
    • cv.lt - viena iš darbo paieškos sistemų
    • apiedarba.lt - tinklaraštis

     

    Šios kompetencijos vertingos jau mokantis mokykloje – organizuojant savo mokymosi ir kitas svarbias veiklas, įgyjant pasitikėjimo savimi ir motyvacijos siekti tikslų.

    Kiti naudingi įrankiai ir informacija:

   • Paraiškų studijoms užsienyje pildymas ir mainų programos

   • Prasidėjus paraiškų pildymo laikotarpiui (nuo rugsėjo iki balandžio mėn.) verta žinoti:

    • Dėl pažymių išrašų (transcripts) - kreiptis į gimnazijos raštinę gimnazija@kjg.lt.
    • Dėl numatomų pažymių (predicted grades) - kreipkitės asmeniškai į dalykų mokytojus, o tada į gimnazijos raštinę gimnazija@kjg.lt.
    • Dėl diploma statement pasirašymo Europos universitetams kreipkitės į Eglę Labutytę labegl@kjg.lt, 314 kab.
    • Jei svarstote apie galimybę vienuoliktoje klasėje išvykti į mainus Amerikoje (pagal ASSIST, FLEX, Global Outreach ar kitas mainų programas), paraiškų pildymą pradėkite dešimtos klasės rugsėjį. 

    Visais kitais stojimo į užsienį klausimais rašykite labegl@kjg.lt arba užeikite pasikonsultuoti į 314 kabinetą

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf
    Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija
    Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas
    LT-44280 Kaunas
    Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458
    Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas
    Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti