• kol kas nėra duomenų
   • Kauno jėzuitų gimnazijos ugdymo savitumas 

    • Tikinti(s) – puoselėjantIs asmeninį ryšį su Dievu ir Bažnyčia, tobulėjantis per maldą, ignaciškąjį dvasingumą, siejantis tikėjimą su kasdienybe.

     Ieškanti(s) – atpažįstantis Dievą visuose dalykuose, besigilinantis į Šventąjį Raštą, siekiantis kilnesnių tikslų, viltingai žvelgiantis į ateitį, atviras tikėjimo, mokslo ir kultūros dialogui.

     Mylinti(s) – gebantis Jėzaus Kristaus pavyzdžiu priimti save su talentais ir silpnybėmis, gerbiantis, įsiklausantis ir priimantis kitą asmenį,  nemenkinantis jo įsitikinimų, rasės, tikybos bei socialinės padėties.

    • Smalsi(-us) – giliai, visapusiškai besidominantis įvairiais dalykais, siekiantis pažinti save, kitus ir pasaulį.

     Mąsli(-us) –  savarankiškai, kritiškai vertinantis  įvykius ir reiškinius, siekiantis suvokti esmę, tinkamai argumentuoti.

     Reflektuojanti(s) – siejantis  įvairius dalykus, pritaikantis įgytas žinias ir įgūdžius, gebantis  vertinti /  įsivertinti.

    • Teisinga(s) –  besirenkantis tai, kas augina, o ne griauna, kuriantis teisingumu pagrįstą pasaulį, gebantis pasipriešinti neteisybei ir išnaudojimui.

     Tarnaujanti(s)  –  besirūpinantis visais, ypač tais, kuriems pagalba yra reikalingiausia.

     Atsakinga(s) – aktyviai įsitraukiantis į gimnazijos, miesto, šalies ir tarptautinės bendruomenės veiklą bei branginantis savo tautos kultūros paveldą.

    • Išradinga(s) – įžvelgiantis  įprastus dalykus kitaip, kuriantis autentiškas ir vertingas idėjas, meno kūrinius,  randantis netikėtus sprendimus. 

     Atvira(s) – nebijantis prieštaravimų, nesuderinamumo, prisitaikantis  prie kaitos, priimantis gyvenimo iššūkius ir pokyčius.

     Iniciatyvi(-us) – gebantis savarankiškai pradėti ir kitus paskatinti veikti, džiugiai siekiantis užsibrėžtų tikslų, trokštantis daugiau (magis) visose srityse.

    • Aktyvi(-us) – nuolat fiziškai tobulėjantis, praktikuojantis įvairias fizinio aktyvumo formas.

     Sveika(s) – besirūpinantis sveikata ir branginantis gyvybę, praktikuojantis sveiką gyvenseną.

     Darni(-us) – gebantis rasti pusiausvyrą tarp veiklos ir poilsio, savęs ir aplinkos, kuriantis saugią, sveiką, ekologišką aplinką.

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti