• BAIGTAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „KAUNO JĖZUITŲ GIMNAZIJOS INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS IR MODERNIZAVIMAS“ 

   • Gimnazija baigė įgyvendinti projektą „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“, kuris buvo skirtas esminiam gimnazijoje naudojamų priemonių ir įrangos modernizavimui, siekiant pagerinti gimnazijos teikiamų paslaugų kokybę. 
    Projektu buvo siekiama pagerinti ir modernizuoti Kauno jėzuitų gimnazijos mokymosi aplinką, siekiant užtikrinti aukštą ugdymo(si) kokybę ir geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti.

    Atsižvelgiant į tai, kad stojančiųjų į gimnaziją skaičius vis auga (2020/2021 m.m. – mokosi 822 mokiniai), šio projekto nauda neabejotina. Mokymosi sąlygų pagerinimui taikomi pažangiausi ir efektyviausi mokymo(si) metodai, kurių diegimui užtikrinti projekto lėšomis buvo nupirkta reikalinga įranga ir priemonės. Atnaujinta kompiuterinė įranga, įrengtas interneto tiekimą ir kokybę užtikrinantis WiFi ryšys, kabinetuose sumontuoti išmanieji erkranai, taip pat parūpintos mokymo priemonės gamtos mokslų, technologijų, kalbų, muzikos kabinetams ir laboratorijoms. Nupirkti baldai informacinių technologijų, geografijos ir 5 kalbų kabinetams bei laisvalaikio ir poilsio erdvėms.