• kol kas nėra duomenų
    • Medinių langų atnaujinimas gimnazijos A korpuse

    • Senojoje gimnazijos pastato dalyje 56 langų būklė itin prasta, todėl sumažėjo šilumos ir garso izoliacija tos mokyklos dalies kabinetuose, langų stiklai laikui bėgant taip susidėvėjo, jog kyla natūralaus apšvietimo problema. Nedelsdami planuojame atnaujinti langus. Gavę įmonių paskaičiavimus už medinių langų gamybą, montavimą ir apdailą, sužinojome, jog reikalinga suma - 111 tūkst. eurų. Dalį šios sumos padengsime iš 1.2 % nuo GPM paramos, kurią už 2020 m. paskyrė mokyklos tėvelių ir darbuotojų  bendruomenė. Likusiai reikiamų lėšų daliai padengti ieškome rėmėjų. Kviečiame visus neabejingus prisidėti prie šio svabaus KJG plėtros projekto!

    • Dirbtuvių pastato rekonstrukcijos projektu siekiama įrengti erdves pradinėms klasėms

    • Gimnazijai atvėrus duris pradinių klasių mokiniams ir padidėjus papildomų mokymo erdvių poreikiui, buvo pradėtas rengti savų patalpų pradinei mokyklai projektas, planuojant rekonstruoti buvusias dirbtuvių patalpas, esančias Aleksoto g., besiribojančias su Vienuolynu, šalia Perkūno namo. Dirbtuvių rekonstrukcijos į mokslo paskirties pastatą priešprojektiniams pasiūlymams yra gautas pritarimas iš Kultūros paveldo departamento, dokumentai pateikti Kauno miesto savivaldybei, pagal privalomą projekto viešinimo procedūrą. Rekonstruotose patalpose yra planuojama įrengti kabinetus pradinėms klasėms, kuriose galės patogiai ir jaukiai tilpti virš 100 mokinių. Patalpos bus pritaikytos mažiausiems mokiniams, jaukios, šviesios, su moderniomis technologijomis klasėse, visai šalia valgyklos, kad pradinukų ugdymas būtų džiugus procesas tiek jiems, tiek jų mokytojams. Projektas įgyvendinamas pasitelkiant Jėzuitų Provincijos finansavimą bei vienos rėmėjos iš JAV lėšas. 

    • Klimato kaitos programos lėšomis ant mokyklos stogų bus įrengtos saulės baterijos

    • KJG vykdomam projektui  „Atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas Kauno jėzuitų gimnazijos pastate“  finansavimas skirtas iš Klimato kaitos programos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. D1-536 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ pakeitimo“
     Tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 113861,11 Eur (įskaitant PVM). APVA įsipareigoja suteikti KJG ne didesnę kaip 91088,88 Eur subsidiją, t.y. 80 proc. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

    • Baigtas įgyvendinti projektas „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“

    • Gimnazija baigė įgyvendinti projektą „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“, kuris buvo skirtas esminiam gimnazijoje naudojamų priemonių ir įrangos modernizavimui, siekiant pagerinti gimnazijos teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti. Stojančiųjų į gimnaziją skaičiui didėjant, mokymosi sąlygų pagerinimui taikomi pažangiausi ir efektyviausi mokymo(si) metodai, kurių diegimui užtikrinti projekto lėšomis buvo nupirkta įranga ir priemonės. Atnaujinta kompiuterinė įranga, įrengtas interneto tiekimą ir kokybę užtikrinantis WiFi ryšys, kabinetuose sumontuoti išmanieji ekrranai, taip pat įsigytos mokymo priemonėmis gamtos mokslų, technologijų, kalbų, muzikos kabinetus ir laboratorijas. Nupirkti baldai informacinių technologijų, geografijos ir 5-iems kalbų kabinetams, bei laisvalaikio ir poilsio erdvėms.