• kol kas nėra duomenų
    • Klimato kaitos programos lėšomis ant  stogų įrengtos saulės baterijos

    • KJG įgyvendino projektą  „Atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimas Kauno jėzuitų gimnazijos pastate“, kuriam buvo skirtas  Klimato kaitos programos finansavimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. D1-536 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ pakeitimo“
     Tinkamos finansuoti išlaidos sudarė 113 861,11 eurus (įskaitant PVM). APVA suteikė KJG 91 088,88 eurų subsidiją, t.y. 80 proc. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

    • Dirbtuvių pastato rekonstrukcijos projektu siekiama įrengti erdves pradinėms klasėms

    • Gimnazijai atvėrus duris pradinių klasių mokiniams ir padidėjus papildomų mokymo erdvių poreikiui, buvo pradėtas rengti savų patalpų pradinei mokyklai projektas, planuojant rekonstruoti buvusias dirbtuvių patalpas, esančias Aleksoto g., besiribojančias su vienuolynu, šalia Perkūno namo. Dirbtuvių rekonstrukcijos į mokslo paskirties pastatą priešprojektiniams pasiūlymams yra gautas pritarimas iš Kultūros paveldo departamento, dokumentai pateikti Kauno miesto savivaldybei, pagal privalomą projekto viešinimo procedūrą. Rekonstruotose patalpose yra planuojama įrengti kabinetus pradinėms klasėms, kuriose galės patogiai ir jaukiai tilpti virš 100 mokinių. Patalpos bus pritaikytos mažiausiems mokiniams, jaukios, šviesios, su moderniomis technologijomis klasėse, visai šalia valgyklos, kad pradinukų ugdymas būtų džiugus procesas tiek jiems, tiek jų mokytojams. Projektas įgyvendinamas pasitelkiant rėmėjų lėšas.

    • Sumontuoti mediniai langai gimnazijos A korpuse

    • Senojoje gimnazijos pastato dalyje 2022 m. buvo pakeisti 56 mediniai langai, kurių būklė buvo itin prasta, patalpose buvo sumažėjusi šilumos ir garso izoliacija, kilo natūralaus apšvietimo problema. Medinių langų keitimui biudžete buvo numatyta 123 tūkst.eurų. Įvykdžius viešąjį pirkimą balandžio mėn., remiantis mažiausios kainos kriterijumi, geriausią pasiūlymą išrinkome už 141 570 eurų. Šio projekto įgyvendinimui buvo panaudota visa 1,2 proc. nuo GPM paramos suma, gauta 2021 metais - 46 120 eurų ir 2022 m. rugpjūčio mėn. gauta 1,2 proc. nuo GPM parama - 43 875 eurai. Viso - 89 995 eurai iš 1,2 proc. paramos ir 51 575 eurai iš fizinių ir juridinių asmenų gautos paramos.

    • Baigtas įgyvendinti projektas „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“

    • Gimnazija baigė įgyvendinti projektą „Kauno jėzuitų gimnazijos infrastruktūros atnaujinimas ir modernizavimas“, kuris buvo skirtas esminiam gimnazijoje naudojamų priemonių ir įrangos modernizavimui, siekiant pagerinti gimnazijos teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti geras mokymosi sąlygas, būtinas gimnazijos mokinių  kompetencijoms ugdyti. Stojančiųjų į gimnaziją skaičiui didėjant, mokymosi sąlygų pagerinimui taikomi pažangiausi ir efektyviausi mokymo(si) metodai, kurių diegimui užtikrinti projekto lėšomis buvo nupirkta įranga ir priemonės. Atnaujinta kompiuterinė įranga, įrengtas interneto tiekimą ir kokybę užtikrinantis WiFi ryšys, kabinetuose sumontuoti išmanieji ekrranai, taip pat įsigytos mokymo priemonėmis gamtos mokslų, technologijų, kalbų, muzikos kabinetus ir laboratorijas. Nupirkti baldai informacinių technologijų, geografijos ir 5-iems kalbų kabinetams, bei laisvalaikio ir poilsio erdvėms.

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti