• kol kas nėra duomenų
    • Solidarumo fondas tai atjautos artimui ženklas, paremdami jį suteikiate galimybę mokiniams siekti užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo. Fondas siekia užtikrinti, kad mokamas mokslas nebūtų kliūtis vaikams iš sunkiau besiverčiančių šeimų mokytis gimnazijoje. Kasmet nuo atlyginimo už ugdymą atleidžiama iki 10 proc. mokinių, jų mokestis dengiamas iš fonde esaų lėšų.

     2021 m. Solidarumo fonde yra 20997 eurai. Rugsėjo mėn. pateikti 24 prašymai atleisti nuo atlyginimo už ugdymą 2021-2022 mokslo metams. Visi prašymai dalinai arba visiškai patenkinti. Taip pat iš Solidarumo fondo skiriamos dalinės stipendijos puikiai besimokantiems ir aktyviems mokiniams, kurie įstoja į Parengiamąją tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasę ir neturi galimybių sumokėti mokesčio už mokslą.

     Paramą Solidarumo fondui galima skirti:
     Kauno jėzuitų gimnazija 
     Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680   (paskirtis Solidarumo fondui) AB Luminor bankas

     Turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų?
     Skambinkite tel. +37062030801 arba rašykite: pletra@kjg.lt

     Nuoširdžiausiai dėkojame tėveliams, alumnams, gimnazijos darbuotojams ir visiems kitiems bičiuliams, prisidedantiems prie Solidarumo fondo. 
      

  • Pagal KJG Atlyginimo už ugdymą (AU) aprašą 2021–2022 m.m. taikomi šie AU dydžiai: 

   Pradinės klasės mokiniams - 2 900 eurų;

   5 klasių mokiniams, kurių Mokymo(si) sutartis sudaryta nuo 2021-09-01 – 960 eurų

   6–7 klasių mokiniams, kurių Mokymo(si) sutartis sudaryta nuo 2019-09-01 – 820 eurų;

   8 klasių mokiniams, kurių Mokymo(si) sutartis sudaryta iki 2019-08-31 – 580 eurų

   I–IV gimnazijos klasių mokiniams – 480 eurų;

   Parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasių mokiniams –  3 000 eurų;

   Tarptautinio bakalaureato diplomo klasės mokiniams – 1 000 eurų.

   Daugiau informacijos čia: Atlyginimas už ugdymą.