• kol kas nėra duomenų
    • Solidarumo fondas

    • Solidarumo fondas siekia užtikrinti, kad mokamas mokslas nebūtų kliūtis vaikams iš sunkiau besiverčiančių šeimų mokytis gimnazijoje. Kasmet nuo atlyginimo už ugdymą atleidžiama iki 10 proc. mokinių, jų mokestis dengiamas iš Solidarumo fondo lėšų.

     Per 2020 m. Solidarumo fonde sukaupti 29400,14 eurų, skirti 2020-2021 m.m. mokinių, atleistų nuo atlyginimo už ugdymą, mokesčiui padengti. Iš Solidarumo fondo taip pat skiriamos  dalinės stipendijos puikiai besimokantiems ir aktyviems mokiniams, kurie įstoja į Parengiamąją tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasę ir neturi galimybių sumokėti mokesčio už mokslą.

     Nuo 2021 m. pinigai Solidarumo fonde kaupiami 2021-2022 m.m. mokesčiui už ugdymą padengti.

    • Pagal KJG Atlyginimo už ugdymą nuostatus, 2020–2021 m.m. mokiniams, kurių mokymosi sutartis sudaryta iki 2019-08-31, taikoma:

     5–8 klasėms – 580 eurų;

     I–IV gimnazijos klasėms – 400 eurų;

     Parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasėms – 3 000 eurų.

     Mokiniams, kuriems mokymosi sutartis sudaryta nuo 2019-09-01:

     5–8 klasėms – 820 eurų;

     I–IV gimnazijos klasėms – 480 eurų;

     Tarptautinio bakalaureato diplomo klasėms – 840 eurų;

     Parengiamosioms tarptautinio bakalaureato diplomo programos klasėms – 3 000 eurų.

     Daugiau informacijos čia: Atlyginimas už ugdymą