• kol kas nėra duomenų
   • Vidurinis (11–12 kl.)

   • Vidurinis  ugdymas gimnazijos III–IV  klasėse

    Gimnazijoje  vykdomos dviejų tipų programos: nacionalinė vidurinio ugdymo ir Tarptautinio bakalaureato ((International Baccalaureate) Diplomo programa, į kurią laikomi stojamieji egzaminai. Vadovaujantis pasauline mokslinės minties raida, formuojamas šiuolaikinis ugdymo turinys, suteikiantis mokiniams subręsti autentiškai asmenybei  ir pasiruošti  socialinių, biomedicinos, gamtos, fizinių, technologijų, menų, filologijos, kitų humanitarinių mokslų studijoms geriausiuose pasaulio universitetuose. Autentiška turtinga gimnazijos  patirtis, aukšti akademiniai mokinių mokymosi rezultatai, asmeninė auklėtinių branda, atlikti  individualūs kūrybiniai darbai, gimnazijos mokytojų, specialistų konsultavimo sistema ir  alumnų parama mokiniams padeda pasiekti svajonių studijų ir pasirengti ne tik mokytis prestižiniuose universitetuose, bet ir įgyti tarptautinės darbo praktikos. Tarptautinio bakalaureato diplomas suteikia teisę studijuoti ir Lietuvos universitetuose.

    Vidurinio ugdymo programos klasėse mokiniams suteikiama galimybė mokytis visų egzaminuojamųjų mokomųjų dalykų išplėstiniu kursu. Ugdymo turinys papildomas dalykų moduliais. Atsižvelgiant į individualius mokinių mokymosi poreikius ir pasiekimus, formuojamos vidurinio ugdymo visų mokslo sričių: humanitarinių socialinių fizinių biomedicinos, gamtos, tiksliųjų mokslų, menų, laikinosios mobiliosios grupės, kurių tikslas padėti mokiniams pasiekti aukštesniųjų mąstymo įgūdžių ir pasirengti studijoms  šalies ir užsienio universitetuose. Įgiję vidurinį išsilavinimą mokiniai laiko tarptautinius vokiečių kalbos DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz) tarptautinį egzaminą, kuris suteikia galimybę mokiniams ir mokytis, ir studijuoti Vokietijoje. Ypač tie mokiniai, kurie rodo savo susidomėję vokiečių kultūra ir skiriantys savo laisvalaikį vokiečių kalbai, pretenduoja į Vokietijos valstybės finansuojamas vietas su studijų stipendija įgyti universitetinį išsilavinimą Vokietijoje.  

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf
    Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija
    Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas
    LT-44280 Kaunas
    Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458
    Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas
    Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti