• kol kas nėra duomenų
    • Debatai anglų kalba

    • „Jūs galite būti teisus, o aš galiu klysti, bet bendromis pastangomis mes galime priartėti prie tiesos“ (Karlas Poperis).
     Debatų klubas veikia nuo 1995 metų. Šio klubo misija remiasi jėzuitų gimnazijos misijoje numatytais siekiais ir akcentuoja asmeninių bei visuotinai priimtų nuostatų apmąstymą, dvasingesnį požiūrį į mus supančią aplinką, asmeninės patirties refleksiją, krikščioniškos moralės dvasia paremtų elgesio principų formavimą.

     Debatų klubo uždaviniai: 

     • Padėti mokiniams suvokti demokratijos principus bei formuoti vertybines nuostatas.
     • Mokyti mokinius logiškai mąstyti ir kalbėti, nuomonę pagrįsti argumentais.
     • Skatinti mokinius gerbti kitaip mąstančio įsitikinimus, skatinti atsakomybės už savo veiksmus bei žodžius jausmą.
     • Puoselėti komandinio darbo įgūdžius, ugdyti gebėjimą greitai reaguoti į nuolatos besikeičiančias situacijas.
     • Rengti mokinius miesto, respublikos ir pasaulio varžyboms.
     • Mokytis įvairių debatų stilių, viešųjų kalbų sakymo, kalbėjimo ekspromtu.
     • Bendradarbiauti su universitetų dėstytojais, įvairių sričių ekspertais.

     Visada yra laukiami nauji nariai, norintys prisijungti prie debatų klubo. Kreipkitėsį debatų klubo vadovę Urtę Žukauskaitę, rašydami debatai@kjg.lt arba tel. +37063865166.

     Debatų klubo informacinis lankstinukas

     Daugiau skaitykite čia.

    • Debatai vokiečių kalba

    • Gimnazijoje debatų vokiečių kalba „Jugend debattiert international“ (Jdi) būrelis veiklą pradėjo 2008 m. Tais pačiais metais mūsų gimnazistė Marija Kučikaitė iškovojo pirmąją vietą respublikiniame turnyre. 2009 m. jos pasiekimą pakartojo Gabrielė Dambrauskaitė. Vėliau šiuose turnyruose mūsų gimnazistams taip pat sekėsi puikiai. 2016 m. Eglė Karpauskaitė respublikiniame turnyre užėmė 2-ąją vietą ir iškovojo teisę atstovauti Lietuvai tarptautiniame debatų turnyre, vykusiame Prahoje (Čekija), 2017 m. Kauno jėzuitų gimnazijai Lietuvos čempionate atstovavo Dalia Karpauskaitė ir užėmė pirmąją vietą. 2018 m. Kauno jėzuitų gimnazijai Lietuvos čempionate atostovavo Vytautė Varneckaitė, kuri iškovojo pirmąją vietą.
     Šiuo metu būreliui vadovauja vokiečių k. mokytoja Vilma Palienė.

     Daugiau skaitykite čia.

      

    • Robotika

    • Robotikos būrelis savo veiklą pradėjo 2013 m., kai gimnazija gavo kvietimą dalyvauti projekte „Patinka!“, kuriuo buvo siekiama sudominti ir supažindinti mokinius su programavimu, tinklapių dizainu, robotika. Kauno jėzuitų gimnazijoje projektas „Patinka!“ virto robotikos būreliu, kurio veikloje 2013–2014 mokslo metais dalyvavo 19 mokinių (5–8 kl.). Įgyta patirtis atnešė gerų rezultatų – mokiniai sėkmingai dalyvavo įvairiose robotų konstravimo ir modeliavimo varžybose Lietuvoje. Šiuo metu jau septynerius metus veikiantį būrelį lanko daugiau nei 30  mokinių, iš 5–8 klasių. Robotikos užsiėmimų metu mokiniai konstruoja ir programuoja LEGO robotus ir skiria jiems užduotis pagal pasirinktą temą. Robotikos būreliui vadovaujančio technologijų mokytojo Alberto Juškausko teigimu, apsaugoti vaikų nuo technologijų neįmanoma. Jos yra natūrali mūsų gyvenimo dalis, o ateityje gali tapti vaikų pragyvenimo šaltiniu. Svarbiausia, jog technologijos būtų ne tik žaidimai, bet skatintų vaikus kurti ir mąstyti.

     Daugiau skaitykite čia.

    • Choras „Venimus“

    • Gimnazijos choras „Venimus“ yra nuolatinis Dainų šventės, paramos koncertų, įvairių festivalių dalyvis.

     2021/22 m.m. pradžią choras paminėjo piligrimine kelione į Šiluvos šventovę. Nurimus didiesiems Šilinių atlaidams, vedini noro maldoje padėkoti už sudėtingus metus, kai teko mokytis ir šventes švęsti nuotoliniu būdu, Kauno jėzuitų gimnazijos choro, instrumentinės grupės narių ir Pranciškaus Ksavero bažnyčios patarnautojų komanda kartu su mokytojomis vyko į piligriminę kelionę. Pažintis su maldingąja Šiluvos aplinka prasidėjo netoliese esančiame šile, Kryžiaus Kelio stočių apmąstymais. Kelionė tęsėsi aplankant Šiluvos miestelio sakralias vietas - šv. Marijos apsireiškimo koplyčią, aikštę, vedančią į švč. Mergelės Marijos gimimo baziliką. Šioje šventovėje Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ aukojo šv. Mišias, kurių metu solo grojo D. Sabaliauskas, giedojo M. Noskovaitė ir KJG choras „Venimus“. Piligriminę kelionę įprasmino gyvi susitikimai su arkivyskupu bei menotyrininke Rūta Giniūnaite, kuri atskledė bazilikos architektūrines ir istorines paslaptis. Kelionė atnaujino viltį, kad nauji mokslo metai bus maldingi, kūrybiški ir sveiki...

     Kelionės akimirkas ir giesmių įrašus rasite čia.

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti