• Ugdymo planas 2022–2023 m. m.

   • Mokinių atostogų datos

    ATOSTOGOS Prasideda Baigiasi Į mokyklą
    Rudens atostogos 2022-10-31 2022-11-04 2022-11-07
    Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022-12-27 2023-01-06 2023-01-09
    Žiemos atostogos 2023-02-13 2023-02-17 2023-02-20
    Pavasario (Velykų) atostogos 2023-04-11 2023-04-14 2023-04-17

     

     

     

     

     

    Mokslo metai skirstomi pusmečiais

      I PUSMETIS II PUSMETIS
    KLASĖS PRADŽIA PABAIGA PRADŽIA PABAIGA
    1 pradinė 2022-09-01 2023-01-20 2023-01-23 2023-06-08
    5-8, I-II 2023-06-22
    III 2023-06-15
    IV 2023-06-01
    IB 1 2023-06-22
    IB 2 2023-04-28

     

    • Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus (-ą) ar įskaitas (-ą) per pavasario (šv. Velykų) atostogas, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminus ar įskaitas, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
    • Įgyvendinant vertybinių nuostatų, kūrybiškumo ugdymą, tenkinant mokinių poreikius kultūrinei, meninei, pažintinei, tiriamajai, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, skiriamos projektinės dienos.
    • Mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai (individualiems gabių mokinių poreikiams tenkinti, dalyko žinioms ir gebėjimams gilinti, naujam dalyko turiniui išmokti.
    • Vadovaujantis mokinių poreikiais ir kompetencijomis, siūlomos ir realizuojamos pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos.
    • Tiriamoji, praktinė veikla derinama su pasirenkamaisiais dalykais ir moduliais sudaromos galimybės vykti ugdymo procesui kitose edukacinėse erdvėse.

     

   • Mokytojų konsultacijos

   • Konsultacijos tėvams 

    • Mokytojas konsultuoja tėvus ugdymo klausimais antrosios ir ketvirtosios mėnesio savaitės paskirtą dieną (jei nenurodyta kitaip) ir valandą.
    • Konsultacijai reikia užsiregistruoti iš anksto, prieš tris darbo dienas, iki paskirtos konsultacijos dienos telefonu 8 676 53935. 
    • Registruotis galima kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 16 val. (13.15–14.00 pietų pertrauka).
    • Jei mokytojas į konsultaciją negali prisijungti dėl svarbių priežasčių, jis informuoja užsirašiusįjį paliktu kontaktiniu telefonu.

    Konsultacijos mokiniams

    • Mokytojas konsultuoja mokinius kiekvieną savaitę pasirinktą dieną ir valandą.
    • Mokiniams atskiros registracijos į konsultaciją nereikia, tačiau perspėja mokytoją, kad norėtų pasikonsultuoti.
  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti