• kol kas nėra duomenų
   • Ugdymo planas 2021-2022 m.m.

   • Mokinių atostogų datos (Kauno jėzuitų gimnazijos direktoriaus įsakymas).

    ATOSTOGOS Prasideda Baigiasi Į mokyklą
    Rudens atostogos 2021-11-03 2021-11-05 2021-11-08
    Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021-12-27 2022-01-07 2022-01-10
    Žiemos atostogos 2022-02-14 2022-02-18 2022-02-21
    Pavasario (Velykų) atostogos 2022-04-19 2022-04-22 2022-04-25

     

     

     

     

     

    Mokslo metai skirstomi pusmečiais

      I PUSMETIS II PUSMETIS
    KLASĖS PRADŽIA PABAIGA PRADŽIA PABAIGA
    1 pradinė 2021-09-01 2022-01-21 2022-01-24 2022-06-09
    5-8 ir  I-II  2022-06-20
    III 2022-06-15
    IV 2022-05-26
    IB 1 2022-06-23
    IB 2 2022-04-29

    Vasaros atostogų pradžia:

    1 klasės mokiniams 2022-06-10
    5-8, I-II klasių mokiniams 2022-06-21
    III klasių mokiniams 2022-06-16
    IB1 klasės mokiniams 2022-06-27

     

    • Jeigu IV gimnazijos klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus (-ą) ar įskaitas (-ą) per pavasario (šv. Velykų) atostogas, atostogų dienos, per kurias jis laiko egzaminus ar įskaitas, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktus brandos egzaminus ugdymo proceso metu, jo pageidavimu prieš brandos egzaminą gali būti suteikiama laisva diena. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.
    • Įgyvendinant vertybinių nuostatų, kūrybiškumo ugdymą, tenkinant mokinių poreikius kultūrinei, meninei, pažintinei, tiriamajai, kūrybinei, sportinei, praktinei veiklai, skiriamos projektinės dienos.
    • Mokiniams siūlomi pasirenkamieji dalykai ir dalykų moduliai (individualiems gabių mokinių poreikiams tenkinti, dalyko žinioms ir gebėjimams gilinti, naujam dalyko turiniui išmokti.
    • Vadovaujantis mokinių poreikiais ir kompetencijomis, siūlomos ir realizuojamos pasirenkamųjų dalykų ir modulių programos.
    • Tiriamoji, praktinė veikla derinama su pasirenkamaisiais dalykais ir moduliais sudaromos galimybės vykti ugdymo procesui kitose edukacinėse erdvėse.

     

   • Mokytojų konsultacijos

   • Konsultacijos tėvams 

    • Mokytojas konsultuoja tėvus ugdymo klausimais antrosios ir ketvirtosios mėnesio savaitės paskirtą dieną (jei nenurodyta kitaip) ir valandą.
    • Konsultacijai reikia užsiregistruoti iš anksto, prieš tris darbo dienas, iki paskirtos konsultacijos dienos telefonu 8 676 53935. 
    • Registruotis galima kiekvieną darbo dieną nuo 8 val. iki 16 val. (13.15–14.00 pietų pertrauka).
    • Jei mokytojas į konsultaciją negali prisijungti dėl svarbių priežasčių, jis informuoja užsirašiusįjį paliktu kontaktiniu telefonu.

    Konsultacijos mokiniams

    • Mokytojas konsultuoja mokinius kiekvieną savaitę pasirinktą dieną ir valandą.
    • Mokiniams atskiros registracijos į konsultaciją nereikia, tačiau perspėja mokytoją, kad norėtų pasikonsultuoti.