• Svarbu!

   • Jei Jums ar Jūsų šeimos nariams nustatytas COVID-19, ar  turėjote kontaktą su sergančiaisiais, nedelsiant (bet kurią savaitės dieną ar paros metu) informuokite gimnaziją tel. nr. +37061499694. Kitais klausimais rašykite e. paštu gimnazija@kjg.lt.

     

    Pagrindinės registracijos formos:

    Sergančiųjų ar kontakto su Covid-19 užsikrėtusiais asmenimis forma

    Registracija pas pagalbos mokiniui ir šeimai specialistą

    Registracija išėjimo iš gimnazijos pamokų metu

     

    Mieli bendruomenės nariai,

    jau ruošiamės naujus mokslo metus pradėti mokytis kontaktiniu būdu. Tik Jūsų dėka galime sklandžiai vykdyti ugdymo procesą kontaktiniu būdu, todėl prašytume išlikti bendruomeniškiems ir pilietiškiems prisidedant prie sklandaus Lietuvos imunizacijos proceso. Tad kviečiame skiepyti mokinius nuo 12 metų vakcinomis nuo COVID-19. 

    Siekdami pradėti naujus mokslo metus saugiai bei atsižvelgdami į LR ŠSMM rekomendacijas ir COVID-19 situaciją Lietuvoje bei kitų šalių gerąsias patirtis, paruošėme Informaciją bendruomenei, kurią vis atnaujinsime Kauno jėzuitų gimnazijos svetainėje.

    Prašytume:

    • Mokinius ir jų tėvelius/globėjus iki rugsėjo 1 dienos susipažinti su šia informacija. Jaunesniųjų klasių mokinių tėvelių norime paprašyti, kad šią informaciją perskaitytų kartu su savo vaiku bei aptartų jos svarbą ir prasmę. Tai padės KJG bendruomenei sėkmingai pradėti naujus mokslo metus;

    • Visi bendruomenės nariai skatinami laikytis higienos taisyklių (gimnazijos patalpose dėvėti medicinines kaukes, dezinfekuoti rankas, dažnai plauti rankas, kosint ir čiaudint užsidengti burną ir nosį sulenkta alkūne, nepažeisti socialinės 1-2 metrų distancijos).

    Vykdydami pamokas kontaktiniu būdu, gavus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą, organizuosime mokinių savikontrolės (antigenų testus savikontrolės būdu 1 pradinėje ir 5-IV klasėse) testus. Gimnazijos administracija prašo:

    • užpildyti Sutikimo dėl testavimo formą  (Sutikimo formą prašytume atspausdinti ant vieno lapo abiejų pusių ir pasirašytą mokiniai atneša klasės vadovui);

    • mokinius testuojame 1-2 kartus per savaitę.

    Administracija

     

    Nuorodos į privalomus teisės aktus:

    https://mokyklabecovid.lt/?fbclid=IwAR1IK5xF2SMJ5X12JDDFLxA4tLSNS6A0hIbeAPB089XQ4Xd-MfUYb1WfUcw

    https://epilietis.lrv.lt/lt/naujienos/saugumo-reikalavimai-naujiems-mokslo-metams

    https://kjg.edupage.org/a/covid19