• Pirmadienis 03/10/2022
    • Spa
    • 14
    • Vertybių ugdymo programa I DSD kl.
     • 14-15/10
    • Spa
    • 13
    • Tėvų komiteto susirinkimas
     • 13/10
    • Spa
    • 13
    • 8-ų klasių tėvų susirinkimas
     • 13/10
    • Spa
    • 12
    • 7-ų klasių tėvų susirinkimas
     • 12/10
    • Spa
    • 11
    • 6-ų klasių tėvų susirinkimas
     • 11/10
    • Spa
    • 07
    • Vertybių ugdymo programa I M kl.
     • 07-08/10
    • Spa
    • 05
    • Mokytojų diena
     • 05/10