• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
   • Priėmimas į 5 klasę

   • Nuotolinis susitikimas su gimnazijos administracija vyks kovo 10 d. 15.30 val. ir 17 val. Pristatoma  gimnazija, pagrindiniai taikomi  ugdymo principai,  galimi  ugdymo  programų  nesutapimai, ugdymo  turinio  ir  proceso  savitumai  bei priėmimo tvarkos aprašas.

    Pristatoma  gimnazija,  pagrindiniai  taikomi  ugdymo principai,  galimi  ugdymo  programų  nesutapimai, ugdymo 

    Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf

    __________________

     

    2021–2022 m. m. bus priimti 104 mokiniai (52 berniukai ir 52 mergaitės). Bus suformuotos keturios penktosios klasės (berniukų ir mergaičių po lygiai kiekvienoje).

    Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

    1. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas (toliau – Testas);
    2. pokalbis su Priėmimo komisija.
      

    Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) gegužės 29 d. Trukmė 40 min. Kas tikrinama

    Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.
     

    Kandidatų registracija

    REGISTRACIJOS NUORODA:  https://forms.gle/Bw9RTLz5ncpcqN9A7

    Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai)  iki gegužės 7 d.

    Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki gegužės 7 d.

    Daugiau informacijos: Mokinių priėmimo 2021-2022 m.m. į 5 klases tvarkos aprašas

     

    Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

    Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.