• kol kas nėra duomenų
  • Daugiau informacijos rasite čia: 

   Mokinių priėmimo 2022-2023 m. m. į 5-ąsias klases tvarkos aprašas


   Kviečiame į atvirų durų dienas!

   Nuotoliniai susitikimai su gimnazijos administracija vyks:

   Kovo 9 d. 16 val.
   Balandžio 14 d. 16 val.

   Pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, galimi ugdymo programų nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.

   Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf


   Priėmimo tvarka

   2022–2023 m. m. bus priimti 104 mokiniai (52 berniukai ir 52 mergaitės). Bus suformuotos keturios penktosios klasės (berniukų ir mergaičių po lygiai kiekvienoje).

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1. Bendrųjų gebėjimų vertinimo testas (toliau – Testas);
   2. pokalbis su Priėmimo komisija.
     

   Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) balandžio 30 d. Trukmė 40 min. Kas tikrinama

   Visų priėmimo etapų sprendimai nekomentuojami nei žodžiu, nei raštu.


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa  

   Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki balandžio 27 d. 17.00 val.

   Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki balandžio 27 d.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.