• kol kas nėra duomenų
  • Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2020-2021 m. m. į I-as gimnazijos klases tvarkos aprašas


   Informacinis susitikimas

   Nuotolinis susitikimas su gimnazijos administracija vyks balandžio 29 d. 17 val. Pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, galimi ugdymo programų nesutapimai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.

   Prisijungimo nuoroda: https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf


   Priėmimo tvarka

   2021–2022 m. m. į I gimnazijos klases konkurso tvarka bus priimti 95–105 mokiniai ir sukomplektuotos 4 klasės.

   Bus formuojama viena įvairių dalykų pagilinto mokymo Magis klasė ir viena dvikalbio (lietuvių ir anglų k.) ugdymo Parengiamoji Tarptautinio bakalaureato klasė (PreIB). 

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1. Testas: tikyba (iki 25%), lietuvių kalba ir literatūra (iki 45%), matematika (iki 45%)

   2. Pokalbis su Priėmimo komisija.

   Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) gegužės 22 d. Trukmė 60 min. Kas tikrinama


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa
   Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki gegužės 7 d. 17.00 val.
   Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki gegužės 7 d. 17.00 val.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.