• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
   • Priėmimas į I (9) ir PreIB klases


   • 2021–2022 m. m. į I gimnazijos klases konkurso tvarka bus priimti 95–105 mokiniai ir sukomplektuotos 4 klasės.

    Bus formuojama viena įvairių dalykų pagilinto mokymo Magis klasė ir viena dvikalbio (lietuvių ir anglų k.) ugdymo Parengiamoji Tarptautinio bakalaureato klasė (PreIB). 

    Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

    • Testas: tikyba (iki 25%), lietuvių kalba ir literatūra (iki 45%), matematika (iki 45%)
    • Pokalbis su Priėmimo komisija.

    Testas atliekamas raštu arba elektroniniu būdu (esant nepalankiai epideminei situacijai) gegužės 22 d. Trukmė 60 min. Kas tikrinama

    KANDIDATŲ REGISTRACIJOS NUORODA: https://forms.gle/HWofJ9vSpVHym84B6
    Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki gegužės 7 d. 17.00 val.
    Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki gegužės 7 d. 17.00 val.

    Daugiau informacijos: Mokinių priėmimo 2020-2021 m. m. į I gimnazijos klases tvarkos aprašas

    Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

    Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.