• kol kas nėra duomenų
  • Priėmimo tvarka

   Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2023–2024 m. m. į III gimnazijos klasių laisvas vietas tvarkos aprašas

   2023–2024 m. m. į III laisvas gimnazijos klasėse vietas konkurso tvarka bus priimti mokiniai, baigę II (10-ą) gimnazijos klases, kurių I pusmečio įvertinimai yra 9 ir 10 balų.

   Bus sudaromos mobiliosios grupės iš mokinių, pasirinkusių tą pačią studijų kryptį.

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1.  2022–2023 m. m. I pusmečio mokomųjų dalykų (anglų k., lietuvių k., matematika, gamtos ir socialinių mokslai) pasiekimų analizė;

   2.  Pokalbis su Priėmimo komisija.


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa 

   Prašymą ir papildomus dokumentus tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki gegužės 19  d. 17.00 val.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti