• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
   • Priėmimas į III (11) klasę

   •  

     

    2021–2022 m. m. į III laisvas gimnazijos klasėse vietas konkurso tvarka bus priimti  mokiniai iš Kauno ir kitų Lietuvos miestų mokiniai, baigę II (10)  gimnazijos klases.

    Bus sudaromos mobiliosios grupės iš mokinių, pasirinkusių tą pačią studijų kryptį.

     Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

    ·   II (10) klasės metinių pasiekimų vidurkis, ne mažesnis kaip 9 balai.

    ·   Pokalbis su Priėmimo komisija.

    KANDIDATŲ REGISTRACIJOS NUORODA: https://forms.gle/HWofJ9vSpVHym84B6

    Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki gegužės 20 d. 17.00 val.

    Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki gegužės 20 d. 17.00 val.

    Daugiau informacijos: Mokinių priėmimo 2020-2021 m. m. į III gimnazijos klases tvarkos aprašas.