• kol kas nėra duomenų
  • Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2020-2021 m. m. į III gimnazijos klases tvarkos aprašas


   Informacinis susitikimas

   Nuotolinis susitikimas su gimnazijos administracija vyks balandžio 1 d. 18 val. Pristatoma gimnazija, pagrindiniai taikomi ugdymo principai, ugdymo turinio ir proceso savitumai bei priėmimo tvarkos aprašas.

   Susitikimo nuoroda: https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf 


   Priėmimo tvarka

   2021–2022 m. m. į III laisvas gimnazijos klasėse vietas konkurso tvarka bus priimti  mokiniai iš Kauno ir kitų Lietuvos miestų mokiniai, baigę II-ą (10-ą) gimnazijos klases.

   Bus sudaromos mobiliosios grupės iš mokinių, pasirinkusių tą pačią studijų kryptį.

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1.   II-os (10-os) klasės metinių pasiekimų vidurkis (ne mažesnis kaip 9 balai).

   2.  Pokalbis su Priėmimo komisija.


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa 

   Prašymą tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki gegužės 20 d. 17.00 val.

   Papildomi dokumentai pristatomi el. paštu iki gegužės 20 d. 17.00 val.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.