• kol kas nėra duomenų
  • Priėmimo tvarka

   Daugiau informacijos rasite čia:

   Mokinių priėmimo 2023–2024 m. m. į III gimnazijos klasių laisvas vietas tvarkos aprašas

   2023–2024 m. m. į III laisvas gimnazijos klasėse vietas konkurso tvarka bus priimti mokiniai, baigę II (10-ą) gimnazijos klases, kurių I pusmečio įvertinimai yra 9 ir 10 balų.

   Bus sudaromos mobiliosios grupės iš mokinių, pasirinkusių tą pačią studijų kryptį.

   Neturėdama galimybių priimti visų norinčių mokytis, KJG rengia dviejų etapų konkursą:

   1.  2022–2023 m. m. I pusmečio mokomųjų dalykų (anglų k., lietuvių k., matematika, gamtos ir socialinių mokslai) pasiekimų analizė;

   2.  Pokalbis su Priėmimo komisija.


   Kandidatų registracija

   Registracijos anketa 

   Prašymą ir papildomus dokumentus tik internetu pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) iki gegužės 19  d. 17.00 val.


   Gimnazija atsiriboja nuo licencijuotų laisvųjų ir kitų mokytojų (tarp jų ir šia veikla užsiimančių KJG mokytojų) savarankiškai teikiamos informacijos teisingumo ir komentarų stojimo į gimnaziją klausimais bei nepalaiko tokios veiklos.

   Gimnazija nepritaria korepetitoriavimo ir nesveikai kuriamos konkurencijos reiškiniui.