• kol kas nėra duomenų
   • Vertybinio ugdymo programos ir rekolekcijos

   • Vertybių ugdymo programos – tai aktyvaus ugdymo(si) procesas, kurio tikslas yra skatinti mokyklos bendruomenės vertybinių nuostatų raidą. Jos padeda įgyti lavinamuosius gebėjimus, išlaisvinančius asmens galimybes būti ir veikti kartu su kitais, bei sudaro sąlygas tikėjimo patirties refleksijai.

    Kauno jėzuitų gimnazijoje vertybių ugdymo programos turinys pritaikytas atskiroms amžiaus grupėms.

    • 1 kl. stovykla
     „Statome bendruomenę"
    • Mokiniai kviečiami atrasti naują bendruomenę, pažinti mokytojus, susirasti draugų, kurti atvirus, pagarbius, pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstus tarpusavio santykius.

    • 2 kl. rekolekcijos
     „Esu mylimas"
    • Mokiniai mokosi pastebėti dalykus, teikiančius džiaugsmą jų kasdieniame gyvenime. Auga suvokime, kad Dievas, begaliniai mylintis žmogų, yra gausiai apdovanojęs juos įvairiomis dovanomis, gebėjimais ir talentais. Mokiniai kviečiami dėkoti už patiriamus gerus, gražius ir prasmingus dalykus, bei mokomi atvira širdimi gautomis Dievo dovanomis dalintis su kitais.

    • 3 kl. rekolekcijos
     „Apglėbti visą pasaulį"
    • Tyrinėjimai ir ieškojimas „daugiau“ yra kasdieninis vaikų veikimas. Tai nuolatinė kelionė maldoje į „daugiau“, tai žvilgsnis į save, į santykį su Dievu ir pasauliu. Mokiniai ugdomi būti pasaulio piliečiais - matyti Dievą visuose dalykuose, jaustis atsakingais už visą pasaulį, veikti teisingai, gailestingai ir su meile.

    • 4 kl. rekolekcijos
     „Ad majora natus sum"
    • Didesnei Dievo garbei ir gimęs kilnesniems tikslams – tai kiekvieno vaiko troškimas, ypatingai prasmingas ketvirtokui: būti savimi, įgytas žinias panaudoti praktiškai, daryti teisingus dalykus.

    • 5 kl. stovykla
     „Mes bendruomenė"
    • Mokiniai kviečiami atrasti naują bendruomenę, pažinti mokyklą, mokytojus, susirasti draugų.

    • 6 kl. rekolekcijos
     „Dėkojimas"
    • Dėkojimas yra dovana, tad mokiniai yra kviečiami praktikuoti dėkingumą: kasdienybėje, maldoje,veikloje.

    • 6 kl. vertybių ugdymo stovykla
     „Gyvoji Tradicija“ 
    •                                                                           
     Stovyklos paskirtis yra siekti, kad mokiniai vertintų įvairius gyvenimo momentus kaip progą augti, bręsti bei pažintų jėzuitų tradiciją: mene, moksle, dvasingume. Siekiama padėti mokiniams jausti atsakomybę už paveldą, kitus žmones ir pasaulį, bei suprasti, kad esame jėzuitų gimnazijos mokiniai, kurie moka dalintis, džiaugtis ir tobulinti save.

    • 7 kl. rekolekcijos
     „Mylinti širdis"
    • Kviečiame mokinius ugdyti mylinčią, atjaučiančią ir draugišką širdį. Tai yra atsiliepimas į Dievo meilę. Mokiniai kelia klausimus apie save ir paauglystę. Taip pat draugystės ir meilės sampratą.

    • 8 kl. rekolekcijos
     „Piligrimystė"
    • Kelionė su Dievu nepaneigia mūsų natūralių poreikių ir troškimų, bet pertvarko mūsų prioritetus ir nuolat ragina eiti pirmyn.

    • I kl. rekolekcijos
     „Kristus gyvas"
    •                                                                          

     Jaunystė pirmiausia yra dvasios būvis, todėl net ir tokia institucija kaip Bažnyčia gali atsinaujinti! Bažnyčia yra jauna, kai išlieka savimi, kai priima kaskart naują stiprybę iš Dievo žodžio, Eucharistijos, Kristaus buvimo ir Šventosios Dvasios galybės – kai geba nuolat grįžti prie savo versmės.

    • II kl. rekolekcijos
     "Ignite the world" – Įžiebti pasaulį
    • Remiantis ignaciško dvasingumo principais ir šv. Ignaco bei Jėzaus draugijos istorija, rekolekcijų metu jaunimas kviečiamas atsigręžti į savo širdies šviesias ir tamsias kerteles, atpažinti savo troškimus, pažinti Dievą, kaip tikrąją šviesą ir pasaulio viltį, kuri uždega pasaulį, bei tapti Dievo šviesos nešėjais.

    • III kl. rekolekcijos
     „Kairos"
    • Jei mes veikiame su Dievu ir tikrai iš sielos gelmių, tai atspirties taškas mumyse atveria mums visiškai naujus horizontus gyvenime. Tai išlaisvina mus daryti teisingus dalykus, ypač ten kur mūsų pačių troškimas vienijasi su Dievo troškimu mums. Tiesiog kviečiame jus pažinti Kairos - Dievo laiką.

    • Eucharistijos šventimas

    • Vatikano II Susirinkimas liudija, kad „iš Eucharistijos kaip iš šaltinio trykšta į mus malonė, kuri veiksmingiausiai leidžia pasiekti žmonių pašventinimą Kristuje bei Dievo pašlovinimą, kurių kaip tikslo siekiama visais kitais Bažnyčios darbais“ (SC 10). Žmonių pašventinimas vyksta iš Eucharistijos tekančios malonės. Todėl KJG bendruomenė renkasi bendriems Eucharistijos šventimams bažnyčioje.

     Mokslo metų pradžioje, prieš šv. Kalėdas, per šventes, paskutinį skambutį ir abiturientų išleistuves švenčiama iškilminga Eucharistija, kurioje dalyvauja gimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai, alumnai, svečiai. 

     Bažnyčia – tai vieta, skirta dvasiškai augti, garbinti Dievą, asmeniškai kartu su bendruomene melstis. Paskirtomis dienomis mokiniai dalyvauja gimnazijos bendruomenės šv. Mišių aukoje ir liturgijoje Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, sekmadieniais – savo parapijos ar kitoje bažnyčioje.

    • Taize pamaldos

    • Per Taizė pamaldas dalinamasi įvairiomis mintimis biblinėmis temomis. Taigi mokiniai iš naujo atranda bendrystės ir draugystės dovaną, kurią gali duoti tik Jėzaus Kristaus Evangelija. Taizė pamaldos skatina krikščionių vienybę visame pasaulyje. Daug jaunų žmonių puikiai supranta, kodėl yra svarbi krikščionių vienybė. Jie žino, kaip susiskaldymų našta gali slėgti krikščionių liudijimą ir trukdyti naujos visuomenės kūrimui. Taizé jie randa tam tikrą „bendruomenės parabolę“, kuri padeda įveikti praeities nesantaiką ir kartu žvelgti į bendryste ir draugyste paženklintą ateitį.

      

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti