• kol kas nėra duomenų
    • Darbuotojų sielovada

    • Trokštame būti ne tik dalyko mokytojais savo mokiniams, bet ir tikėjimo Kristumi liudytojais savo žodžiais, veiksmais ir gyvenimo būdu. Siekdami išlaikyti ir stiprinti gimnazijos jėzuitišką tapatybę, ugdomės gilesnį supratimą apie jėzuitiško švietimo misiją, norime geriau pažinti ignaciškąjį dvasingumą, jį praktikuoti savo gyvenime, auginti asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi bei mokytis dalintis tikėjimo patirtimi vienas su kitu bendruomenėje. 

     Veiklos

     ➤ Liturgijos šventimas ir bendra malda.

     ➤ Mokymai, seminarai, konferencijos ignaciškojo dvasingumo ir jėzuitiško švietimo temomis. 

     ➤ Dvasinis palydėjimas, rekolekcijos, šv. Ignaco dvasinės pratybos  kasdienybėje.

     ➤ Piligriminės kelionės.

      

  • Gavėnios rekolekcijose - piligriminė kelionė iš Tytuvėnų į Šiluvą

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti