• Naujojo provincijolo vizitas gimnazijoje

     • Rugsėjo 29 d. gimnaziją aplankė naujai susikūrusios Centrinės Europos jėzuitų provincijos (ECE) provincijolas t. Bernhardas Bürgleris SJ ir švietimo srities delegatai. Svečiai susipažino su mokykla ir jos administracija, lydimi dviejų sklandžiai vokiškai šnekančių gimnazistų, apkeliavo įvairias jos erdves, domėjosi ugdymo, sielovados ir plėtros aktualijomis ir planais.

      2021 m. balandžio mėn. įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, apjungia ligšiolines Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos jėzuitų provincijas. Vienu iš provincijolo patarėjų (konsultorių) yra paskirtas Lietuvos jėzuitas t. Aldonas Gudaitis, SJ. 

     • Įteiktos J. Giedraičio fondo stipendijos

     • Tęsiant ilgametį bendradarbiavimą su Juozo Giedraičio fondu, š.m. rugsėjo 20 d. buvo įteiktos stipendijos Kauno jėzuitų gimnazijos mokinėms. Stipendijomis, kurios kompensuos vienerių metų atlygį už mokslą, buvo apdovanotos Urtė Mikuckaitė (iš II A klasės) ir Kamilė Griciūtė (iš I B klasės). Šios gimnazistės konkursui pateikė rašinius patriotinėmis temomis, kurie taip pat užėmė prizines vietas. Urtės Mikuckaitės rašinys „Mokslininko kunigo Jurgio Pabrėžos 250 metų sukaktis“ užėmė II-ąją vietą, o Kamilės Griciūtės rašinys „Baisusis birželis“, III-iąją vietą. 
      Juozo Giedraičio fondas, minintis 10 metų veiklos Lietuvoje sukaktį, kasmet remia krikščioniško ir patriotinio ugdymo iniciatyvas. Stipendijų įteikimo ceremonijoje dalyvavo vienas iš šio fondo steigėjų - Jonas Vainius. Renginio svečiams jis pristatė Juozo Giedraičio biografiją ir istorinį kontekstą. Kaip savo kalboje teigė J.Vainius, iškilus išeivijos visuomenininkas, ateitininkas, Lietuvos Krikščionių demokratų aktyvistas J.Giedraitis paliko didelį ir reikšmingą indėlį saugant ir puoselėjant lietuvybę. Šios asmenybės pasišventimas ir principingumas užtikrino, kad lietuvybės idėja sklistų plačiai po pasaulį. 
      Renginyje dalyvavęs istorikas Laimutis Purlys pabrėžė istorinių žinių svarbą ugdant jauną žmogų ir priminė susirinkusiems apie kovotojus už Lietuvos laisvę. L.Purlys kalbėjo apie ypatingą reikšmę Lietuvos istorijoje turinčią Juozo Lukšos-Daumanto asmenybę. Pranešėjas linkėjo, kad kiekvienas jaunas žmogus neužmirštų branginti šio laisvės kovų dalyvio gintas vertybes – tikėjimą, drąsą, ištikimybę, meilę ir pasiaukojimą tėvynei. 

     • DSD egzaminų rezultatai

     • Jau prasidėjo nauji mokslo metai, bet vokiečių kalbos mokytojai dar skaičiuoja praėjusių mokslo metų derlių. Yra kuo pasidžiaugti: 10 praėjusios laidos abiturientų sėkmingai išlaikė tarptautinį vokiečių kalbos DSD II egzaminą ir gavo C1 arba C1/B2 kalbos lygio vokiečių kalbos diplomus Deutsches Sprachdiplom II, o 20 gimnazistų iš  I – II klasių įveikė DSD I egzamino barjerą ir gavo B1 kalbos lygio diplomus Deutsches Sprachdiplom I. Džiugu, kad geriems rezultatams nesutrukdė net nuotolinis mokymas ir jo iššūkiai. Mokinius egzaminui ruošė mokytojai Alexander Wölffling, Lina Milkintienė ir Vilma Palienė.

     • Jubiliejinių laidų susitikimo šventė 2021

     • Su dideliu džiaugsmu iš įvairių miestų ir šalių rugsėjo 4 d. į gimnaziją susirinko jubiliejinės alumnų laidos ir jų auklėtojai. Džiaugiamės ir dėkojame, visiems kurie sugrįžo ir aplankė mokyklą, atstovaudami 2016-ųjų, 2011-ųjų, 2006-ųjų, 2001-ųjų, 1996-ųjų ir 1991-ųjų metų laidas! Ačiū Rokui Gerbutavičiui ir Marijai Dūdaitei už pagalbą juos sukviečiant! Ačiū mokytojams, kad buvote ir esate! Ačiū tėvui Algiui Baniuliui SJ, tėvui Gintarui Vitkui SJ ir kapelionui Eugenijui Markovui SJ už kartu aukotas Šv.Mišias! KJG bendruomenė - jėga!

     • Sveiki sulaukę naujų mokslo metų!

     • Pirmąją rudens dieną gera sveikinti visus KJG bendruomenės narius - 836 mokinius,107 darbuotojus, gausų būrį tėvelių! Labai džiaugiamės mažaisiais pradinukais, penktokėliais ir visais naujai prisijungusiais! Džiugesio ir jaudulio kupinais žvilgsniais šiandien apsikeitę esam kviečiami nepasiduoti nerimui ir liūdesiui, o visus naujus mokslo metus gyventi šia akimirka ir branginti vienas kitą! 
      Skelbiame mokslo metų pradžią ir naująjį KJG šūkį: "Stiprink save, stiprindamas kitą!" 
      Su Rugsėjo 1-aja!

   • Kontaktinė informacija

    • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
    • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
    • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
    • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
    • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
   • Prisijungti