• Informacija apie 2020–2021 mokslo metų užbaigimą
     • Informacija apie 2020–2021 mokslo metų užbaigimą

     • Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai, 

      dėkojame Jums už bendrystę ir pagalbą šiais mokslo metais mokantis nuotoliniu būdu.

      Atsižvelgdami į ŠMSM sprendimus, Kauno jėzuitų gimnazijos Mokinių parlamento, Tėvų komiteto ir Mokytojų tarybos nutarimus, planuojame šiuos mokslo metus užbaigti mokantis nuotoliniu būdu. 

      Tokius sprendimus lemia tam tikros aplinkybės:

      - nepalanki COVID-19 situacija Kaune bei visoje Lietuvoje;

      - yra daug neišspręstų problemų organizuojant mokinių, mokytojų ir darbuotojų testavimą, be kurio grįžimas mokytis kontaktiniu būdu – neįmanomas;

      - daugelis mokytojų ir darbuotojų paskiepyti tik pirmąja vakcinos doze, antroji dozė numatyta birželio viduryje;

      - ugdymas turėtų būti organizuojamas šachmatiniu principu, vadinasi,  mokiniai mokytis kontaktiniu būdu gimnazijoje galėtų tik kas antrą savaitę;

      - Kauno jėzuitų gimnazijoje nuo gegužės 3 d. iki 19 d. (kiekvieną dieną) organizuojami mokinių, besimokančių pagal TB (Tarptautinio bakalaureato) programą, baigiamieji brandos egzaminai. Iki gegužės 19 d. gimnazijoje neužtenka patalpų ugdymui kontaktiniu būdu 5–III klasių mokiniams organizuoti užtikrinant saugos reikalavimus ir laikantis srautų (mokymosi saugiuose „burbuluose“) schemos;

      - baigiamieji brandos valstybiniai egzaminai IV klasių mokiniams vyks nuo birželio 7 d. Vadinasi,  tuo metu pamokos kontaktiniu būdu vykti negali.

      Suprasdami tai, kad vaikai nori susitikti ir pabendrauti, planuojame po vieną dieną kontaktinių užsiėmimų gegužės ir birželio mėnesiais, kiekvienai klasei organizuojant temines edukacijas ar pamokas lauke.

      Ir toliau įsipareigojame užtikrinti kokybišką ugdymą ir švietimo pagalbos teikimą.

      Dėkojame už supratimą ir bendrystę!

      Administracija