• Mokslo metų pradžios šventė
     • Mokslo metų pradžios šventė

     • Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios. Apaštalų darbų 13,52

      2021 m. rugsėjo 1 d.

      9.30 - Susitikimas kabinetuose.

      10.00 - Šv. Mišios (Šv.Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, dalyvauja 1 ir 5 klasės bei abiturientai. Visi kiti stebi transliaciją kabinetuose). 

      11.00 - Pirmoji pamoka ir klasės vadovo valanda kabinetuose.

     • Jėzuitų mokyklos - gyvoji tradicija XXI amžiuje

     • Išgyvenę tikros, gyvos ir džiaugsmingos bendrystės ilgesį Kauno jėzuitų gimnazijos darbuotojai buvo apdovanoti susitikimu Jadagonyse, kur rugpjūčio 25-26 d. vyko mokymai "Jėzuitų mokyklos - gyvoji tradicija XXI amžiuje". Šiemet, švenčiant Šv.Ignaco Lojolos metus, tapus naujai suformuotos Centrinės Europos jėzuitų provincijos dalimi, mokymai buvo skirti susipažinti su struktūriniais pokyčiais, pagilinti žinias apie jėzuitišką tapatybę, apmąstyti mokyklos gyvavimo XXI amžiuje ypatumus ir išmokti naujų būdų, kaip užtikrinti mokytojų psichologinę gerovę šiandieniniame kontekste.

      Jėzuitų veikimo principus bendruomenei priminęs direktorius t. A.Gudaitis SJ, savo pranešimu perteikė mintį, jog Dievas su kiekvienu žmogumi bendradarbiauja betarpiškai ir ateina į konkrečias gyvenimo situacijas. Tėvas Aldonas kvietė nepamiršti, kad esminis tikinčio žmogaus tikslas yra Dievas ir neverta sudievinti kitų tikslų, žmonių ar net savęs. Perteikęs mintį, jog "mus maitina Dievas, kuris yra kituose žmonėse", A.Gudaitis priminė, kad esame raginami Dievą rasti visuose dalykuose, visuose žmonėse.

      Tėvas V.Šimkūnas SJ, kalbėjęs apie struktūrinius pokyčius jėzuitų provincijoje, pristatė KJG bendruomenei jėzuitų siekį atliepti laikmečio realijas. Kaip teigė t.Vidmantas, Jėzaus draugija, viena pirmųjų globalių organizacijų, siekdama nesustabarėti ir išlaikyti tikrąją savo tapatybę, privalo keistis. Naujojoje provincijoje, kurios stuktūrą ir narius aptarė V.Šimkūnas, bus siekiama stiprinti tarpusavio bendrystę, tuo pačiu išlaikant principą nesuvienodėti. 

      Pristatyti jėzuitų dvasines įžvalgas ir pedagogikos principus buvo pakviestas t.V.Sadauskas SJ. "Tradicija - tai gyvas dialogas", sakė jis, pristatydamas knygą, kurios pavadinimas buvo atkartotas šių metų mokymų temoje. Šiuolaikinės jėzuitų mokyklos išgyvena daugybę iššūkių, tokių kaip šiuolaikinių technologijų iššūkis, bet yra kviečiamos nepamiršti dešimties jėzuitų mokyklas iš kitų išskiriančų tapatumo ženklų, pasakojo pranešėjas. Pasiskirstę į darbo grupeles kiekvieną šių ženklų aptarti ir pristatyti turėjo visi mokymų dalyviai.

      "Mokykla - tai socialinių santykių kūrimas, susitikimas žmogaus su žmogumi", antros mokymų dienos metu teigė psichologė A.Kurienė. Kalbėdama apie mokytojo darbo emocinę gerovę, psichologė teigė, kad neverta manyti, jog įmanoma sugrįžti į seną rutiną. Pristačiusi emocinės gerovės bruožus, ji pakvietė KJG darbuotojus įvardinti, kodėl savo darbe jie jaučiasi laimingi ir patenkinti, bei patarė, kaip išvengti emocinio "perdegimo". 

     • Mokytojas lyderis šiandieninėje jėzuitų mokykloje

     • Rugpjūčio 23-24 d. "Angelų svetainėje" prie Kryžių kalno įvyko Ignaciškosios lyderystės I-asis seminaras, kurio tema - "Mokytojas lyderis šiandieninėje jėzuitų mokykloje". Programa "Ignaciškoji lyderystė" skirta jėzuitų mokyklų mokytojams ir kitiems darbuotojams gilinti bei įgyti naujų žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų priimti sprendimus ir veikti vadovaujantis ignaciškosios lyderystės principais. Programą sudaro 4 teminiai seminarai, kurių vienas vyks Romoje, bei nuotolinio mokymo užduotys, kurios mokymo dalyviams bus pateikiamos nuotoliniu būdu visus mokslo metus. Džiugu, kad šiemet net 15 mokytojų bei administracijos darbuotojų iš Kauno, Vilniaus ir Šiaulių jėzuitų mokyklų ryžosi dalyvauti šioje prasmingoje saviugdos ir bendrystės kelionėje. 

   • Kontaktinė informacija

    • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
    • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
    • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
    • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
    • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
   • Prisijungti