• KJG mokytojai Romoje keliavo Šv.Ignaco keliais

          • Programos „Ignaciškoji lyderystė“ dalyviai, mokytojai iš Kauno, Vilniaus ir Šiaulių jėzuitų mokyklų, nuoširdžiai dėkoja Dievui už gausias dvasines dovanas, patirtas spalio 30 – lapkričio 5 d. piligriminės kelionės metu „Šv. Ignaco keliais Romoje“.  Dalyvių širdys kupinos džiaugsmo ir dėkingumo už pamatytus, išjaustus dalykus, vietas, šventas erdves, kur gyveno, veikė ir mirė Šv. Ignacas Lojola. Įkvėpti ir sustiprinti jo pavyzdžio, piligrimai sugrįžo pakylėti, pilni jėgų ir užsidegimo su dar didesne meile ir atsidavimu tarnauti Dievui ir žmonėms, kaip tai darė Ignacas su savo bendražygiais.