• Vokietijos ambasadoriaus vizitas

     • Gimnazijoje apsilankė Vokietijos ambasadorius Matthias Sonn. Svečias susipažino su vokiečių kalbos mokytojais, aptarė vokiečių kalbos situaciją Lietuvos mokyklose. Vyko diskusija apie įvairius būdus bei bendradarbiavimo kelius, kad situacija keistųsi į gerąją pusę, kad jaunimas turėtų užtektinai vokiečių kalbos žinių ne tik studijuoti Vokietijoje, bet ir pabaigę studijas galėtų įsilieti į darbo rinką tarptautinėse kompanijose Lietuvoje. Ambasadorius pastebėjo, kad vokiečių kalbos dėstymo lygis ir mokinių pasiekiami rezultatai mūsų gimnazijoje yra išskirtinai geri ir sektini. Buvo džiugu aptarti tos sėkmės paslaptis ir pasidalinti patirtimi.  

     • Naujojo provincijolo vizitas gimnazijoje

     • Rugsėjo 29 d. gimnaziją aplankė naujai susikūrusios Centrinės Europos jėzuitų provincijos (ECE) provincijolas t. Bernhardas Bürgleris SJ ir švietimo srities delegatai. Svečiai susipažino su mokykla ir jos administracija, lydimi dviejų sklandžiai vokiškai šnekančių gimnazistų, apkeliavo įvairias jos erdves, domėjosi ugdymo, sielovados ir plėtros aktualijomis ir planais.

      2021 m. balandžio mėn. įsteigta Centrinės Europos jėzuitų provincija, apjungia ligšiolines Austrijos, Lietuvos-Latvijos, Šveicarijos ir Vokietijos jėzuitų provincijas. Vienu iš provincijolo patarėjų (konsultorių) yra paskirtas Lietuvos jėzuitas t. Aldonas Gudaitis, SJ. 

     • Įteiktos J. Giedraičio fondo stipendijos

     • Tęsiant ilgametį bendradarbiavimą su Juozo Giedraičio fondu, š.m. rugsėjo 20 d. buvo įteiktos stipendijos Kauno jėzuitų gimnazijos mokinėms. Stipendijomis, kurios kompensuos vienerių metų atlygį už mokslą, buvo apdovanotos Urtė Mikuckaitė (iš II A klasės) ir Kamilė Griciūtė (iš I B klasės). Šios gimnazistės konkursui pateikė rašinius patriotinėmis temomis, kurie taip pat užėmė prizines vietas. Urtės Mikuckaitės rašinys „Mokslininko kunigo Jurgio Pabrėžos 250 metų sukaktis“ užėmė II-ąją vietą, o Kamilės Griciūtės rašinys „Baisusis birželis“, III-iąją vietą. 
      Juozo Giedraičio fondas, minintis 10 metų veiklos Lietuvoje sukaktį, kasmet remia krikščioniško ir patriotinio ugdymo iniciatyvas. Stipendijų įteikimo ceremonijoje dalyvavo vienas iš šio fondo steigėjų - Jonas Vainius. Renginio svečiams jis pristatė Juozo Giedraičio biografiją ir istorinį kontekstą. Kaip savo kalboje teigė J.Vainius, iškilus išeivijos visuomenininkas, ateitininkas, Lietuvos Krikščionių demokratų aktyvistas J.Giedraitis paliko didelį ir reikšmingą indėlį saugant ir puoselėjant lietuvybę. Šios asmenybės pasišventimas ir principingumas užtikrino, kad lietuvybės idėja sklistų plačiai po pasaulį. 
      Renginyje dalyvavęs istorikas Laimutis Purlys pabrėžė istorinių žinių svarbą ugdant jauną žmogų ir priminė susirinkusiems apie kovotojus už Lietuvos laisvę. L.Purlys kalbėjo apie ypatingą reikšmę Lietuvos istorijoje turinčią Juozo Lukšos-Daumanto asmenybę. Pranešėjas linkėjo, kad kiekvienas jaunas žmogus neužmirštų branginti šio laisvės kovų dalyvio gintas vertybes – tikėjimą, drąsą, ištikimybę, meilę ir pasiaukojimą tėvynei. 

     • DSD egzaminų rezultatai

     • Jau prasidėjo nauji mokslo metai, bet vokiečių kalbos mokytojai dar skaičiuoja praėjusių mokslo metų derlių. Yra kuo pasidžiaugti: 10 praėjusios laidos abiturientų sėkmingai išlaikė tarptautinį vokiečių kalbos DSD II egzaminą ir gavo C1 arba C1/B2 kalbos lygio vokiečių kalbos diplomus Deutsches Sprachdiplom II, o 20 gimnazistų iš  I – II klasių įveikė DSD I egzamino barjerą ir gavo B1 kalbos lygio diplomus Deutsches Sprachdiplom I. Džiugu, kad geriems rezultatams nesutrukdė net nuotolinis mokymas ir jo iššūkiai. Mokinius egzaminui ruošė mokytojai Alexander Wölffling, Lina Milkintienė ir Vilma Palienė.

     • Jubiliejinių laidų susitikimo šventė 2021

     • Su dideliu džiaugsmu iš įvairių miestų ir šalių rugsėjo 4 d. į gimnaziją susirinko jubiliejinės alumnų laidos ir jų auklėtojai. Džiaugiamės ir dėkojame, visiems kurie sugrįžo ir aplankė mokyklą, atstovaudami 2016-ųjų, 2011-ųjų, 2006-ųjų, 2001-ųjų, 1996-ųjų ir 1991-ųjų metų laidas! Ačiū Rokui Gerbutavičiui ir Marijai Dūdaitei už pagalbą juos sukviečiant! Ačiū mokytojams, kad buvote ir esate! Ačiū tėvui Algiui Baniuliui SJ, tėvui Gintarui Vitkui SJ ir kapelionui Eugenijui Markovui SJ už kartu aukotas Šv.Mišias! KJG bendruomenė - jėga!

     • Sveiki sulaukę naujų mokslo metų!

     • Pirmąją rudens dieną gera sveikinti visus KJG bendruomenės narius - 836 mokinius,107 darbuotojus, gausų būrį tėvelių! Labai džiaugiamės mažaisiais pradinukais, penktokėliais ir visais naujai prisijungusiais! Džiugesio ir jaudulio kupinais žvilgsniais šiandien apsikeitę esam kviečiami nepasiduoti nerimui ir liūdesiui, o visus naujus mokslo metus gyventi šia akimirka ir branginti vienas kitą! 
      Skelbiame mokslo metų pradžią ir naująjį KJG šūkį: "Stiprink save, stiprindamas kitą!" 
      Su Rugsėjo 1-aja!

    • Mokslo metų pradžios šventė
     • Mokslo metų pradžios šventė

     • Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios. Apaštalų darbų 13,52

      2021 m. rugsėjo 1 d.

      9.30 - Susitikimas kabinetuose.

      10.00 - Šv. Mišios (Šv.Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, dalyvauja 1 ir 5 klasės bei abiturientai. Visi kiti stebi transliaciją kabinetuose). 

      11.00 - Pirmoji pamoka ir klasės vadovo valanda kabinetuose.

     • Jėzuitų mokyklos - gyvoji tradicija XXI amžiuje

     • Išgyvenę tikros, gyvos ir džiaugsmingos bendrystės ilgesį Kauno jėzuitų gimnazijos darbuotojai buvo apdovanoti susitikimu Jadagonyse, kur rugpjūčio 25-26 d. vyko mokymai "Jėzuitų mokyklos - gyvoji tradicija XXI amžiuje". Šiemet, švenčiant Šv.Ignaco Lojolos metus, tapus naujai suformuotos Centrinės Europos jėzuitų provincijos dalimi, mokymai buvo skirti susipažinti su struktūriniais pokyčiais, pagilinti žinias apie jėzuitišką tapatybę, apmąstyti mokyklos gyvavimo XXI amžiuje ypatumus ir išmokti naujų būdų, kaip užtikrinti mokytojų psichologinę gerovę šiandieniniame kontekste.

      Jėzuitų veikimo principus bendruomenei priminęs direktorius t. A.Gudaitis SJ, savo pranešimu perteikė mintį, jog Dievas su kiekvienu žmogumi bendradarbiauja betarpiškai ir ateina į konkrečias gyvenimo situacijas. Tėvas Aldonas kvietė nepamiršti, kad esminis tikinčio žmogaus tikslas yra Dievas ir neverta sudievinti kitų tikslų, žmonių ar net savęs. Perteikęs mintį, jog "mus maitina Dievas, kuris yra kituose žmonėse", A.Gudaitis priminė, kad esame raginami Dievą rasti visuose dalykuose, visuose žmonėse.

      Tėvas V.Šimkūnas SJ, kalbėjęs apie struktūrinius pokyčius jėzuitų provincijoje, pristatė KJG bendruomenei jėzuitų siekį atliepti laikmečio realijas. Kaip teigė t.Vidmantas, Jėzaus draugija, viena pirmųjų globalių organizacijų, siekdama nesustabarėti ir išlaikyti tikrąją savo tapatybę, privalo keistis. Naujojoje provincijoje, kurios stuktūrą ir narius aptarė V.Šimkūnas, bus siekiama stiprinti tarpusavio bendrystę, tuo pačiu išlaikant principą nesuvienodėti. 

      Pristatyti jėzuitų dvasines įžvalgas ir pedagogikos principus buvo pakviestas t.V.Sadauskas SJ. "Tradicija - tai gyvas dialogas", sakė jis, pristatydamas knygą, kurios pavadinimas buvo atkartotas šių metų mokymų temoje. Šiuolaikinės jėzuitų mokyklos išgyvena daugybę iššūkių, tokių kaip šiuolaikinių technologijų iššūkis, bet yra kviečiamos nepamiršti dešimties jėzuitų mokyklas iš kitų išskiriančų tapatumo ženklų, pasakojo pranešėjas. Pasiskirstę į darbo grupeles kiekvieną šių ženklų aptarti ir pristatyti turėjo visi mokymų dalyviai.

      "Mokykla - tai socialinių santykių kūrimas, susitikimas žmogaus su žmogumi", antros mokymų dienos metu teigė psichologė A.Kurienė. Kalbėdama apie mokytojo darbo emocinę gerovę, psichologė teigė, kad neverta manyti, jog įmanoma sugrįžti į seną rutiną. Pristačiusi emocinės gerovės bruožus, ji pakvietė KJG darbuotojus įvardinti, kodėl savo darbe jie jaučiasi laimingi ir patenkinti, bei patarė, kaip išvengti emocinio "perdegimo". 

     • Mokytojas lyderis šiandieninėje jėzuitų mokykloje

     • Rugpjūčio 23-24 d. "Angelų svetainėje" prie Kryžių kalno įvyko Ignaciškosios lyderystės I-asis seminaras, kurio tema - "Mokytojas lyderis šiandieninėje jėzuitų mokykloje". Programa "Ignaciškoji lyderystė" skirta jėzuitų mokyklų mokytojams ir kitiems darbuotojams gilinti bei įgyti naujų žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų priimti sprendimus ir veikti vadovaujantis ignaciškosios lyderystės principais. Programą sudaro 4 teminiai seminarai, kurių vienas vyks Romoje, bei nuotolinio mokymo užduotys, kurios mokymo dalyviams bus pateikiamos nuotoliniu būdu visus mokslo metus. Džiugu, kad šiemet net 15 mokytojų bei administracijos darbuotojų iš Kauno, Vilniaus ir Šiaulių jėzuitų mokyklų ryžosi dalyvauti šioje prasmingoje saviugdos ir bendrystės kelionėje. 

    • Gimnazijos darbo laikas per mokinių atostogas
     • Gimnazijos darbo laikas per mokinių atostogas

     • Birželio 25 d.–liepos 16 d., rugpjūčio 2 d.–rugpjūčio 31 d. interesantai, tėvai ir mokiniai aptarnaujami
      nuotoliniu būdu darbo dienomis 9.00–14.00 val.

      MOKINIŲ RAŠTINĖ tel. 867653935, el. p. gimnazija@kjg.lt

      ADMINISTRACIJOS RAŠTINĖ tel. 861819949, el. p. kjg@kjg.lt

      BIBLIOTEKA dirba birželio 28 d.–liepos 16 d., rugpjūčio 9 d.–rugpjūčio 31 d. 9.00–12.00 val.,
      el. p. biblioteka@kjg.lt

      BUDĖTOJAS gimnazijoje budi darbo dienomis 8.00–16.00 val., tel. (8 37) 280528

    • Dėl užmiesčio autobuso bilieto 2021–2022 m. m.(I-IV kl. mokiniams)
     • Dėl užmiesčio autobuso bilieto 2021–2022 m. m.(I-IV kl. mokiniams)

     • I–IV gimnazinių klasių mokiniai, gyvenantys užmiestyje (iki 40 km, kur nevažiuoja Kauno miesto autobusai) ir pageidaujantys važiuoti užmiesčio autobusais 2021–2022 m. m. jau gali teikti prašymus dėl užmiesčio autobuso bilieto įsigijimo. 

      Užpildytą prašymo formą ir deklaraciją apie gyvenamąją vietą siųskite elektroniniu paštu gimnazija@kjg.lt iki rugpjūčio 23 d. 12.00 val.

      Prašyme nurodoma: firma, kurios transportu pageidaujama važiuoti, ir tikslus maršrutas: kur mokinys įlipa, kur išlipa, į vieną / abu puses. Priimami tik tvarkingai paruošti visi dokumentai. 

    • Puikūs Tarptautinio bakalaureato egzaminų rezultatai
     • Puikūs Tarptautinio bakalaureato egzaminų rezultatai

     • Džiaugiamės puikiais Tarptautinio bakalaureato (IB) Diplomo programos šių metų gegužės mėnesio  egzaminų sesijos rezultatais.

      Programą pasaulyje baigė 170,660 tūkstančiai kandidatų. Iš jų egzaminus laikė 87, 307 tūkstančiai abiturientų, kurių pasiektas rezultatų vidurkis yra  33.02 proc. Mūsų gimnazijos  mokinių pasiekimai įspūdingi – jie šoktelėjo net iki 40 balų. Pasaulyje mokinių,  įvertintų 40-45 balais, yra tik 15,51 procentas, o mūsų gimnazijos  48, 14 proc. Dvi mūsų mokinės programą baigė maksimaliais 45 balais.

      Sveikiname visus IB mokinius su puikiais pasiekimais!

    • Brandos atestatų įteikimo šventė
     • Brandos atestatų įteikimo šventė

     • „Niekas taip nepadeda kurti ateities, kaip drąsios svajonės. Šiandien -  utopija, rytoj – kūnas ir kraujas.“  Viktor Hugo 
      Skelbiame Kauno jėzuitų gimnazijos XXIV abiturientų laidos atsisveikinimo, bendrojo ugdymo ir tarptautinės bakalaureato programų pabaigtuves. Šventė vyks Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje 2021 m. liepos 30 d. 17.00 val.

      Dėl Covid-19 pandemijos grėsmės privaloma dėvėti asmens apsaugines priemones (kaukes).

    • Padovanok plytą - pasodink medį!
     • Padovanok plytą - pasodink medį!

     • Kviečiame dalyvauti projekte „Padovanok plytą – pasodink medį“! Mes dedame visas pastangas, kad būtų pastatytas Daugiafunkcis sporto ir mokslo centras, skirtas visapusiškam mokinių ugdymui. 

      Padėkite mums jį pastatyti, o mes už jus pasodinsime mišką! Prašome jūsų prisidėti, tiek, kiek galite sau leisti, o mes įsipareigojame už kiekvieną surinktą 25 eurų auką pasodinti po medį. 

      Pastatytas Daugiafunkcis mokslo ir sporto centras atneš daugybę puikių pokyčių tiek gimnazijos bendruomenei, tiek ir visiems jos bičiuliams bei svečiams:

      * bus išspręsti gimnazijai kylantys erdvės trūkumo rūpesčiai – tiek mokytis, tiek sportuoti, tiek pabūti tyloje ar pailsėti kiekvienas galės tam pritaikytoje aplinkoje;

      * gimnazijos bendruomenė taps platesnė – susirinks dar daugiau besišypsančių mokinukų ir gimnazistų;

      * atsiras naujos sporto salės – išsipildys jaunųjų krepšininkų troškimas lemtingus tritaškius mėtyti didelėje sporto salėje;  

      * bus įkurti nauji gamtos mokslų kabinetai, laboratorijos, technologijų slėnis – būtent čia prasidės būsimų pasaulinių išradėjų kelias;

      * bus įrengtos jaukios poilsio erdvės – vieta, kurioje šilti pokalbiai, čiauškėjimas, krizenimas ir juokas liesis nevaržomai;

      * atsivers sutvarkytos senovinių XVI a. rūsių atodangos – džiaugsmas istorijos ir kultūrinio paveldo gerbėjams!

      Ačiū už jūsų indėlį! Telaimina Jus Dievas!

    • Sveikiname Europos šalių geografijos olimpiados prizininkus!
     • Sveikiname Europos šalių geografijos olimpiados prizininkus!

     • Birželio 17–21 d. vykusioje nuotolinėje Europos šalių geografijos olimpiadoje dalyvavo ir Lietuvos jaunių bei jaunučių komandos, į kurias buvo pakviesti keturi mūsų gimnazijos mokiniai. Visi keturi iškovojo medalius!
      Džiaugiamės ir sveikiname:
      Tomą Morkų 8b, laimėjusį aukso medalį (jaunučių grupė);
      Roką Bagdoną 8b, laimėjusį bronzos medalį (jaunučių grupė);
      Dominyką Navicką IB1, laimėjusį bronzos medalį (jaunių grupė);
      Jokūbą Kupčinską IVb, laimėjusį bronzos medalį (jaunių grupė).
      Mokinius paruošė geografijos mokytoja Loreta Latvienė

     • Apdovanoti daugiausiai paskatinimo taškų surinkę mokiniai

     • Kauno jėzuitų gimnazijos šūkiui "Esame gimę kilnesniems tikslams!" labai pritaria šauni mokinių komanda, kurie savo poelgiais parodė atsakingumą, geranoriškumą, prisidėjo prie gimnazijos bendruomenės iniciatyvų. Per mokslo metus jie surinko daugiausiai paskatinimo taškų! Mokinius apdovanojęs direktorius kun.Aldonas dėkojo už jų kilnius darbus ir linkėjo drąsiai, ryžtingai, su tikėjimu ir meile ir toliau kurti savo ateitį!

      Daugiau foto rasite KJG Facebook paskyroje

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti