• Prestižinė stipendija leis pažinti Vokietiją

     • Vokietijos ambasados organizuotame konkurse „Deutschland erleben“ sėkmė ir vėl lydėjo KJG mokines! Prestižinę stipendiją 4 savaičių trukmės viešnagei 4 Vokietijos miestuose kartu su gabiu jaunimu iš viso pasaulio laimėjo II Pre-IB klasės mokinė Atėnė Goštautaitė. I Pre-IB klasės mokinės Medeinos Kuprytės darbas taip pat buvo labai gerai įvertintas, ji yra rezervinė kandidatė kelionei į Vokietiją.

      Vokiečių kalbos mokytoja Lina Milkintienė ir visa KJG bendruomenė džiaugiasi mokinių pastangomis ir puikiais rezultatais. Konkurse, kurį remia Vokietijos užsienio mokyklų tarnyba ZfA ir Goethe institutas, Lietuvos moksleiviams buvo skirtos tik 2 stipendijos! „Atėnei linkiu Vokietijoje susipažinti su šalies kultūra, tradicijomis, užmegzti daug naujų pažinčių ir, žinoma, patobulinti kalbos žinias", teigia mokytoja Lina.

     • Meninio skaitovų konkurso nugalėtojas

     • Po velykinių atostogų į gimnaziją grįžtame su puikiomis žiniomis! 

      IB 1 klasės mokinys Vytis Morkūnas užėmė I vietą Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos organizuotame meninio skaitymo konkurse! Vyčio sėkme džiaugiasi jį ruošusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė bei visa KJG bendruomenė! 

      Linkime Vyčiui ir toliau neprarasti kūrybinio polėkio ir meninio skaitymo malonumo! 

    • Biologijos olimpiados nugalėtojai
     • Biologijos olimpiados nugalėtojai

     • Nuoširdžiai sveikiname XVI Lietuvos 5–8 klasių mokinių Kauno miesto biologijos olimpiados nugalėtojus:

      Medeinė Karpavičė (8 d) laimėjo I vietą;

      Emilija Urniežaitė (6 c), Tadas Burokas (7 a), Aušrinė Černiūtė (8 a) laimėjo II vietą;

      Eglė Juškelytė (5 b) ir Ugnė Sakalauskaitė (5 c) laimėjo III vietą;

      Aleksandras Donatas Vasiliauskas (8 b) pagerbtas padėkos raštu.

      Kartu su biologijos mokytojomis Indre Šlajūte ir Inga Vareikiene džiaugiasi visa bendruomenė ir linki mokiniams neprarasti motyvacijos siekiant savo tikslų gamtos mokslų srityje. Sėkmės mokiniams!

     • Septintokų kelionė į Edinburgą

     • Balandžio 2–5 d. septintų klasių mokiniai lankėsi Edinburge, Didžiojoje Britanijoje. Šios pažintinės kelionės po Škotijos sostinę metu mokiniai turėjo progą susipažinti su reikšminga šio krašto istorija, pasigrožėti nuostabiais gamtos vaizdais, aplankyti Stirlingo, Edinburgo, Holyrood pilis, pasivaikščioti po karališkąjį Britania laivą. Pajusti siaubingą viduramžių realybę mokiniams leido apsilankymas Edinburgo požemiuose. Magiškas kelionės akimirkas papildė ekskursija lankant J.K.Rowling romano veikėjų kilmės objektus. Septintokus lydėjusios mokytojos Giedrė Akramienė, Liuda Natkevičienė, Gytė Drukteinienė ir KJG darbuotojos Inga Juškaitė bei Liauda Mažeikienė džiaugiasi, kad kelionės akimirkos buvo sklandžios ir saulėtos.

     • JEEP sesijoje Marselyje mokiniai diskutavo apie ES aktualijas

     • 2023  m. kovo 25 – balandžio 1 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis Europos jėzuitų švietimo projektas (JEEP – Jesuit Educational European Project). Šis tarptautinis jėzuitų mokyklų renginys – tai septynių dienų simuliacinė Europos Parlamento (EP) veikla. Šių metų JEEP sesiją organizavo mokytoja Sophie Pellegrini iš jėzuitų mokyklos Ecole de Provence - Marseille. Marselyje susitiko jėzuitų mokyklų mokiniai ir mokytojai iš 7 Europos Sąjungos valstybių: Lietuvos, Vengrijos, Italijos, Ispanijos, Prancūzijos, Kroatijos bei Belgijos. KJG JEEP sesijoje atstovavo anglų kalbos mokytoja Vitalija Miškinienė kartu su Emilia Neverauskaite, Ieva Kalinauskaite (IB 1),  Arnu Akramu ir Kipru Bielozarevičiumi (III M). 

      JEEP savaitės metu mokiniai dirbo skirtinguose komitetuose ir aptarė Europos Sąjungos aktualijas. Šių metų sesijos dalyviai diskutavo skirtingomis temomis šiuose komitetuose: 

      1. Užsienio reikalų komitete (Ar laikas kurti ES kariuomenę?);

      2. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitete (Kaip ES gali užtikrinti savo energetinę nepriklausomybę nuo rusiškų dujų?);

      3. Mokslo ir technologijų komitete (Kaip Europos Sąjunga gali reguliuoti metaversiją?);

      4. Žmogaus teisių komitete (Kaip ES gali veiksmingai pagerinti pabėgėlių vaikų galimybes gauti išsilavinimą?);

      5. Moterų teisių ir lyčių lygybės komitete (Lygios moterų galimybės, abortų draudimai ir kiti apribojimai);

      6. Piliečių laisvių komitete (Šengeno zonos ateitis. Ką reikėtų daryti, kad būtų užtikrintas laisvas judėjimas ES valstybėse narėse?);

      7. Konstitucinių reikalų komitete (Jaunimo balsavimo klausimas – Ar rinkimų amžiaus ribą reikėtų sumažinti iki 16 metų?);

      8. Ekonomikos ir pinigų politikos komitete (Kokių veiksmų galėtų imtis ES, kad būtų lengviau pereiti prie efektyvesnės ir žiedinės ekonomikos?).

      Finalinis projekto renginys – komitetuose parengtų rezoliucijų pristatymas bei gynimas.

     • Mag+is dieną mokėmės būti dėl kitų ir su kitais

     • Atsiliepdami į Didžiosios savaitės kvietimą pasiaukoti ir sekdami kilniu šv. Ignaco tarnystės pavyzdžiu KJG mokiniai balandžio 4 d., Magis dieną, papuošė savo gerais darbais! Mokyklos, aplink esančios gamtos tvarkymas, medelių sodinimas miške, talka Botanikos sode ir Pažaislio vienuolyne, veiklos „Kartų namuose", K. Griniaus slaugos ligoninėje, apsilankymas negalią turinčių asmenų centre „Korys", Panemunės senelių namuose, „Gerumo namuose", susipažinimas su A.C.Patria savanorystės galimybėmis, Samariečių bendrija, Kauno „Arkos" bendruomene, Evangelikų liuteronų bažnyčia, Kauno Mečete, edukacija Priešgaisrinio gelbėjimo tarnyboje – tai visapusiškos asmenybės augimo patirtys, kuriomis buvo praturtinta ši KJG tradicinė socialinių veiklų diena.

     • Individualizuotos programos kūrimas atsižvelgiant į mokinių poreikius

     • Individualizuotos programos kūrimas atsižvelgiant į mokinių poreikius yra nepaprastai svarbus uždavinys, siekiant užtikrinti efektyvų mokymąsi ir sėkmingą mokinių raidą. Šia tema buvo diskutuojama kovo 31 d. – balandžio 1 d. vykusiame projekto „Mokytojų ir mokyklos darbuotojų kvalifikacijos stiprinimas, skatinant pabėgėlių iš Ukrainos įsitraukimą" renginyje. Projekto tikslas – kelti mokytojų ir mokyklose dirbančių specialistų (psichologų, socialinių pedagogų) kompetenciją, reikalingą dirbant šiandieninėje ugdymo(si) aplinkoje. „Kiekvienas mokinys yra unikalus ir turi skirtingus gebėjimus, pomėgius, stipriąsias ir silpnąsias sritis. Todėl būtina atsižvelgti į šiuos individualius poreikius ir pritaikyti mokymo programas, kad jos atitiktų kiekvieno mokinio gebėjimus ir poreikius", - teigia Kauno jėzuitų gimnazijos I-IV klasių mokinių psichologė A. Laurynaitė.

      Seminaro metu mokytojai gilinosi, kaip kūrybingai pritaikyta individualizuota programa gali suteikti mokiniui galimybes pasiekti didesnį mokymosi efektyvumą. Seminaro dalyviai sutarė, kad tokia programa leidžia mokytojui pritaikyti mokymo turinį, metodiką ir užduotis pagal mokinio gebėjimus, pomėgius ir mokymosi stilių. Taip užtikrinama, kad mokinys gaus tinkamą iššūkį ir bus motyvuotas siekti aukštų rezultatų. Be to, individualizuota programa taip pat gali padėti mokytojui atpažinti ir remti mokinius, kurie susiduria su sunkumais arba turi specialiųjų poreikių, pavyzdžiui, mokiniai su negalia arba itin gabūs mokinai.

      Kuriant individualizuotą programą, svarbu bendradarbiauti su mokiniu ir jo tėvais ar globėjais, kad būtų galima kuo tiksliau identifikuoti mokinio poreikius ir tikslus. Taip pat būtina nuolat stebėti ir įvertinti mokinio pažangą bei keisti programą, jei būtina. Bendradarbiavimas su kitais specialistais, pavyzdžiui, specialiojo ugdymo pedagogais ar psichologais, taip pat gali būti naudingas kuriant individualizuotą programą ir užtikrinant mokinio sėkmę. Sėkmingai sukurtos ir taikomos individualizuotos programos padeda užtikrinti kiekvieno mokinio teisę į kokybišką švietimą ir leidžia mokiniams puikiai jaustis bei panaudoti visus savo turimus gabumus. 

      Kauno jėzuitų gimnazija džiaugiasi sklandžiu bendradarbiavimu su JAV vyriausybės fondu AEIF (Alumni Engagement Innovation Fund) ir JAV ambasada Lietuvoje, dėkodami už paramą projekto įgyvendinimui!  

     • Gavėnios rekolekcijos „Imk savo kryžių ir sek paskui mane" (Lk 9, 26)

     • KJG mokytojai ir darbuotojai, keliaujantys Gavėnios kelionėje ir beruošiantys savo širdis džiugiai Prisikėlimo šventei, buvo pakviesti į reikšmingą ir naudingą stabtelėjimą – Gavėnios rekolekcijas. Šio susitikimo tikslas buvo atrasti vidinių jėgų nešant savo kasdienį kryžių ir pastebėti šalia savęs kenčiantį. Rekolekcijas vedusi doc. dr. sr. Gabrielė Aušra Vasiliauskaitė OSB skatino rekolekcijų dalyvius susimąstyti apie gyvenimo prasmės paieškas:  „Gyvenime norime išvengti smūgių, skausmo, netekčių ir nelaimių. Tačiau toks gyvenimas neegzistuoja. Be kryžiaus nepažįstu tikrojo savęs. Kaip atpažinti, kad šis kryžius mano ir jo neišsižadėti? Kaip tyloje klausytis ir išgirsti Tylą – Dievą, kuris man sako: „Imk savo kryžių ir sek paskui mane“. Kas man trukdo? Pagrindinis klausimas – kokį gyvenimą pasirinkti: ar atpažinti savo kryžių, jį priimti ir nešti jį kartu su Jėzumi, ar bėgti, kaltinant Dievą ir kitus, koks neteisingas yra gyvenimas?". 

       

     • Sėkmė nacionaliniame fizikos konkurse

     • 2023 m. kovo 4 d. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas kvietė jaunuosius fizikus pasitikrinti savo žinias į tradicija tapusį  Nacionalinį prof. K. Baršausko fizikos konkursą. Didžiuojamės 8 d klasės mokiniu Ąžuolu Aniūnu, kuris varžėsi su 71 Lietuvos bendraamžiu ir užėmė 2 - ąją vietą.

      Su puikiu pasirodymu sveikina fizikos mokytojas Vytautas Baršauskas ir visa KJG bendruomenė!

     • Diskusija apie akademinio esė rašymą

     • Kovo 24 dienos nuostabus pavasarinio penktadienio rytas prasidėjo prasmingai ir naudingai su VU lektore Jurga Kasteckiene. Gimnazijos abiturientai ir jų mokytojai entuziastingai diskutavo apie akademinio esė rašymą. Ir mokytojų, ir mokinių sutarimu, platus visų esė aspektų aptarimas leido visiems iš paskaitos išsinešti kažką naudingo. KJG bendruomenė džiaugiasi galimybe bendradarbiauti su LAKMA ir laukia kitų bendrų renginių!

     • Sveikiname debatų čempionus!

     • Kovo 18 d., Šeštadienį, Vilniuje, VU TSPMI, dvi KJG komandos, KJG A ir KJG B dalyvavo Lietuvos mokyklinių debatų nacionalinio čempionato (Lithuanian Schools Debating Championship) finaliniame etape, kurį organizavo Lietuvos Debatų Centras. 

      Čempionatą laimėjo KJG A  komanda (Augustė Jurjonaitė, Ignas Karvelis, Dovilė Jakutytė, IB 2). Laimėtojai finale (Grand Final) varžėsi su KTUG ir pergalingai įveikė varžovus. „Tai yra labai šaunus pasiekimas, nes po 3 ilgų metų Lietuvos čempionų statusas sugrįžta KJG. Ignas, Dovilė ir Augustė Čempionate dalyvauja nuo 2019 metų. Šių metų laimėjimas jiems labai svarbus ir prasmingas. Jis parodo, kad, jei nepasiduodi ir nuosekliai užsiimi debatais, nuolat tobulėji ir augi", – apie A komandos pastangas pasakojo KJG Debatų klubo vadovė Urtė Žukauskaitė

      KJG B komanda (Miglė Valutkevičiūtė, Julija Savickytė, Pija Chmieliauskaitė) pasiekė ketvirtfinalius. Papildomai, Ignas, Augustė ir Pija gavo geriausių Lietuvos kalbėtojų apdovanojimus. Ignas užėmė 1-ą vietą, Augustė 5-tą, o Pija 6-tą.

      Visa KJG bendruomenė sveikina komandas ir labai džiaugiasi laimėjimais! 

      Debatų klubas mielai laukia naujų narių! Dėl prisijungimo prie debatų klubo galima kreiptis e.p. zukauskaiteur@gmail.com

     • Penktokų istorijos žinios atsiskleidė protmūšyje anglų kalba

     • Kovo 17 d. LSMU gimnazijoje Kauno jėzuitų gimnazijos penktokų komanda, Gabijus Beržinis (5 c), Goda Lebedžinskaitė (5 b) ir Dovydas Vieta (5 b), nurungė 20 Kauno miesto mokyklų komandų ir užėmė pirmąją vietą istorijos ir anglų k. protų mūšyje „Listen to Lithuania’s whispers from the past”.
      Gabijus Beržinis taip pat užėmė antrąją vietą kapitonų mūšyje ir laimėjo geriausio kalbėtojo anglų kalba nominaciją. Mokinius sveikina ir jų pasiekimais džiaugiasi ne tik jiems pasiruošti padėję mokytojai Loreta Čižinauskienė, Inga Daugirdienė, Arūnas Baliukevičius, bet ir visa bendruomenė!

    • „Mano gaublio" konkurse – gausybė apdovanojimų
     • „Mano gaublio" konkurse – gausybė apdovanojimų

     • Kovo 6–9 d. visoje Lietuvoje vyko geografijos žinių olimpiada 2-12 klasėms „Mano gaublys". KJG 6–12 kl. mokiniai varžėsi su bendraamžiais iš Kauno m. mokyklų ir puikiai pasirodė visose klasių grupėse! Džiaugsmingai skelbiame nugalėtojus ir dėkojame olimpiadoms pasiruošti padėjusiems mokytojams – Loretai Latvienei ir Arūnui Krygeriui: 

      1. Emilija Urniežaitė (6 c) – I vieta;
      2. Donatas Aleksandras Vasiliauskas (8 b) – I vieta;
      3. Jonas Budrikis (8 a) – II vieta;
      4. Nojus Paražinskas (I M) – III vieta;
      5. Rokas Bagdonas (II DSD) – I vieta;
      6. Kipras Bielozarevičius (III M) – I vieta;
      7. Pijus Blažys (III M) – III vieta;
      8. Modestas Zizas (IV M) – I vieta;
      9. Antanas Pedišius (IV M) – III vieta.

      KJG pradinės mokyklos antrokai šiuo renginiu džiaugėsi savo klasėje. Mažieji kolumbai ir magelanai ne tik analizavo gamtos reiškinius, suko galvas, kuris žemynas yra toliausiai nuo Lietuvos, bet ir ieškojo didžiausio Lietuvos ežero bei mąstė, kuris gi Lietuvos miestas yra trečias pagal dydį. Konkursas praėjo puikiai! Visi mokiniai džiaugėsi gautais atvirukais su Lietuvos žemėlapiu, o nugalėtojai – diplomais. Drauge su mokytoja Loreta Latviene linkime, kad meilė pasaulio ir Lietuvos pažinimui tik augtų ir stiprėtų!

    • Pirmieji dvyliktokų šimtukai!
     • Pirmieji dvyliktokų šimtukai!

     • Džiuginančiomis naujienomis dalijasi gimnazijos vokiečių kalbos mokytojai – net 8 gimnazijos dvyliktokai iš IV AdM, IV M ir TB 2 klasių išlaikė tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą DSD II C1 lygiu:

      1. Kamandulytė Austėja (IV AdM)
      2. Jankauskis Anupras (IV M)
      3. Kliaudaitytė Urtė (IV M)
      4. Matelytė Simona (IV M)
      5. Jurgelėnaitė Aistė (TB 2)
      6. Liutkus Karolis (TB 2)
      7. Toločka Vilius (TB 2)
      8. Urniežiūtė Rugilė (TB 2)

      Šie egzamino rezultatai leistų studijuoti Vokietijos universitetuose ir bus prilyginami nacionalinės programos valstybinio egzamino šimtukams! Visa KJG bendruomenė džiaugiasi abiturientų rezultatais ir dėkoja mokiniams pasiruošti padėjusiems gimnazijos vokiečių kalbos mokytojams!

     • Jaunųjų matematikų pasiekimai

     • Sveikiname Gabijų Beržinį (5 c), laimėjusį I vietą, Justiną Janulevičiūtę (6 b), užėmusią III vietą ir Justą Mikšnį (8 c), iškovojusį II vietą matematikos miesto olimpiadoje! Su puikiu pasirodymu mokinius sveikina mokytoja Edita Zapustienė ir visa bendruomenė! Linkime sėkmės ateityje!

     • Gyventi kartu, konstruojant tarptautinę draugystę

     • Kovo 5–12 dienomis Belgijoje, Gosselies mokykloje, vyko Tarptautinio Erasmus+ programos projekto „Vivre ensemble, un jeu de construction! - Gyvenimas kartu, lyg konstravimo žaidimas" susitikimas. Susitikime gimnazijai atstovavo mokytojos Vitalija Miškinienė su Rasa Varsackyte, mokinės Adrijana Juknaitė, Lukrecija Miškinytė, Viltė Vitkauskaitė, Ūla Daukšytė, Rytė Marija Akramaitė, Dominyka Sasnauskaitė, Guoda Živelytė. Projekto veiklos kvietė dalyvius geriau pažinti vieniems kitus, mokytis bendrauti ir bendradarbiauti konstruktyviai, gilintis į kitos šalies kultūrą ir drauge kurti tvirtesnę draugystę. 

      Lietuvos komandai šiame projekte vadovaujanti mokytoja V.Miškinienė po susitikimo dalijosi įspūdžiais, patvirtinančiais pozityvias mokinių patirtis: „Širdis apsąla išgirdus mokinius sakant, jog tai buvo pats nuostabiausias projektas, kuriame jie iki šiol yra dalyvavę. KJG mokinių grupelė būtent taip jautėsi sugrįžus iš lietingos ir šaltos Belgijos. Tai tik patvirtina seną tiesą, kad pats svarbiausias gyvenime dalykas yra draugiški ir šilti santykiai."

    • 1 : 0 vokiečių kalbos naudai
     • 1 : 0 vokiečių kalbos naudai

     • Vokiečių kalba + futbolas? Ar įmanomas toks derinys? Viskas pavyksta, kai svajoji apie futbolo savaitgalį Berlyne ir apsilankymą futbolo klubo „Hertha BSC“ rungtynėse! Šiuo tikslu dvi KJG  komandos „Jesuiten Kicker" (5-tokų komanda) ir „TorJäger" (6-tokų komanda) paruošė trumpus filmukus tema „Futbolas ir mes“ ir siekė dalyvavimo šalies finale. Kovo 10 d. vyko konkurso „1:0 vokiečių kalbos naudai“ atranka. Iš pateiktų 43 paraiškų ir kūrybinių darbų, buvo atrinkta 15 geriausių komandų, kurios balandžio 19 d. susirungs Kaune šalies finale. Gimnazijai konkurso finale atstovaus 6-tokų komanda „TorJäger". Visa KJG bendruomenė linki jiems sėkmės ir įvarčių gausos!

      Dėkojame dalyvavusioms komandoms, vadovams ir pagalbininkams – vokiečių mokytojoms Vilmai Palienei ir Ingridai Stonienei, fizinio lavinimo mokytojams Artūrui Ševeliovui ir Rimantui Pavydžiui, muzikos mokytojai Erikai Lukšienei

      Komandų kūrybinius filmukus rasite čia: „TorJager" ir „Jesuiten Kicker"

    • Puikus pasirodymas respublikiniame viešojo kalbėjimo anglų kalba konkurse!
     • Puikus pasirodymas respublikiniame viešojo kalbėjimo anglų kalba konkurse!

     • Sveikiname III M klasės mokinę Miglę Valutkevičiūtę patekus į respublikinio viešojo kalbėjimo anglų kalba finalą, vykusį Klaipėdoje tarptautiniame LCC universitete. Šių metų tema buvo „Relations between nations are too important to be left to governments alone“. Miglė savo kalboje kvietė jaunus žmones būti iniciatyviais piliečiais ne tik aktyviai balsuojant bet ir imantis konkrečių veiksmų, kurie padėtų daryti pasaulį geresniu. Su šauniu pasirodymu gimnazistę sveikina mokytoja Rasma Stuokienė ir visi bendruomenės nariai!

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti