• Sveikiname Kauno m. mokyklų rudens kroso nugalėtojus ir prizininkus
     • Sveikiname Kauno m. mokyklų rudens kroso nugalėtojus ir prizininkus

     • Sveikiname Kostą Damažecką (5 c),Ugnę Končiūtę (5 c) 500 m nuotolio rungtyje laimėjus I-ą vietą; Martą Damažecką(II a) 1000 m nuotolio rungtyje iškovojus II-ą vietą. Tarp dešimties geriausių savo bėgimų grupėse taip pat pateko Gabielė Radzevičiūtė (IB1) , Otilija Končiūtė (IB1), Kipras Bielozarevičius (II a), Ugnė Sirvydytė (7 c) , Lukrecija Miškinytė (7 d) , Domas Venskus (I a) ir užėmė atitinkamai ketvirtą, penktą,penktą, šeštą, septintą ir aštuntą vietas.

      Fizinio ugdymo mokytojas R. Pavydis 

    • Šiais mokslo metais gimnazijos pedagogų būrį praturtino šaunūs nauji darbuotojai
     • Šiais mokslo metais gimnazijos pedagogų būrį praturtino šaunūs nauji darbuotojai

     • Gimnazija džiaugiasi, kad į mokytojų komandą įsijungė tikybos mokytojas Donatas Kuzmickas SJ, esantis pusiaukelėje į kunigystę, kurį labiausiai džiugina tarnystė Dievui ir žmonėms.

      „Esu tikra, kad kai mokytojas ir mokinys pasitiki vienas kitu, galima pasiekti puikių rezultatų!“, - sako lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė , kurią džiugina kruopštūs, darbštūs, atsakingi bei sąžiningi mokiniai.

      Mokytojas Artūras Ševeliovas, kuris mokys fizinio ugdymo ir geografijos, vertina tikrą nuoširdumą, atsakingą požiūrį į darbą, o pamokose ir gyvenime vadovaujasi principu "Tik pirmyn! arba „Vara! Vara!“

      Prancūzų kalbos mokytoja Vilma Kaftanikė siekia tapti tokia mokytoja, kuri įkvepia. Lankysiantys prancūzų pamokas sužinos, jog „Un professeur médiocre parle. Un bon enseignant explique. Un excellent enseignant démontre. Un très grand enseignant inspire.“ (vertimas nelankysiantiems „Vidutiniškas mokytojas kalba. Geras mokytojas aiškina. Nuostabus mokytojas įrodo. Labai nuostabus įkvepia.“)

      Mėgstanti savo darbą ir mylinti žmones anglų kalbos mokytoja Audronė Masiulytė turi puikų patarimą, kaip tapti laimingiausiais: „The happiest people don't have the best of everything, they just make the best of everything.“ (patarimas lietuviškai: „Laimingiausi žmonės – ne tie, kurie turi viską, kas geriausia, bet tie, kurie sukuria geriausia, iš visko, ką turi“)

      Prie kolektyvo prisijungusi psichologė Rasa Kazlauskaitė yra įsitikinusi, kad žmogus turi nuolat tobulėti, būti sąžiningas pats su savimi, kurti paties savęs geriausią versiją!

      Linkime daug ištvermės, kūrybiškumo ir sveikatos šių mokslo metų kelionėje!

    • Būkim sveikesni žygiuodami už savo mokyklą!
     • Būkim sveikesni žygiuodami už savo mokyklą!

     • Jau prasidėjo mokyklų iššūkis #walk15 Kviečiame visus mokytojus, moksleivius, alumnus ir kitus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti!!! Tereikia atsisiųsti programėlę, skiltyje IŠŠŪKIAI pasirinkti savo mokyklą ir jūs jau dalyvaujate!

      Praėjusiais metais šiame iššūkyje dalyvavo 330 mokyklų, o kartu aplink Žemės rutulį mokiniai ir mokytojai nuėjo net 47 kartus

      Labiausiai mėgstanti vaikščioti mokykla bus paskelbta 2021-ųjų balandžio 24d. PRADĖKIM JAU ŠIANDIEN! Žingsnis po žingsnio...iki pergalės!!!

    • Kauno Jėzuitų gimnazijos mokiniai buvo apdovanoti J. Giedraičio fondo stipendijomis
     • Kauno Jėzuitų gimnazijos mokiniai buvo apdovanoti J. Giedraičio fondo stipendijomis

     • Šiais, Ateitininkų metais, kada ši seniausia Lietuvos jaunimo organizacija švenčia savo 110-ąjį jubiliejų, gimnazijoje rugsėjo 4 d. buvo surengtas Juozo Giedraičio fondo stipendijų įteikimas, inicijuotas JAV lietuvių bendruomenės įsteigto Tautos fondo.

      Juozo Giedraičio, ateitininko, žymaus visuomenininko, JAV lietuvių bendruomenės puoselėtojo, pavardė Kauno jėzuitų gimnazijoje skamba kasmet, kada gabiems, tačiau sunkesnėje materialinėje padėtyje esantiems, I-II gimnazinių klasių mokiniams būna įteiktos stipendijos. Mokiniai, siekiantys gauti šias premijas, turi sukurti rašinį, kurio tema šiais metais buvo „Ateitininkų pasaulėžiūros ir organizacijos kūrėjai“. Gautos stipendijos moksleiviams tampa puikia galimybe kompensuoti mokslo metų mokestį už ugdymą.

      Į ceremoniją susirinkusius stipendijas gausiančius mokinius, jų tėvelius ir garbingus svečius pasveikino KJG direktorius kun. Aldonas Gudaitis, SJ. Jis pakvietė visus nuolat dėkoti Dievui už nesibaigiantį tapimą tuo, kas esame, ir už Dievo mums atsiųstus žmones.

      Istorikas, Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio tarybos narys, Laimutis Purlys savo kalboje pabrėžė, jog Lietuvos ateitis – jaunimas. Perspėdamas, kad dabartinio jaunimo šiais neramiais geopolitiniais laikais laukia labai daug iššūkių, taip pat pasidžiaugė, jog Kauno jėzuitų gimnazija yra „tarsi šventovė, sauganti jaunimo pilietiškumą, patriotiškas vertybes“.

      Vėliau visiems susirinkusiems buvo pristatyta Juozo Giedraičio biografija. Šio Tautos fondo pirmininko, ateitininkų rėmėjo asmeninis pasišventimas ir aukos nulėmė tai, jog per visą jo pirmininkavimo šiam fondui laiką buvo surinkta didžiulė pinigų suma, iš kurios iki šiol yra remiami įvairūs projektai.

      Visus renginio dalyvius su Ateitininkijos 110-ies metų sukakties apžvalga supažindino Vygantas Malinauskas, teisininkas, visuomenės veikėjas, Ateitininkų federacijos tarybos narys. Anot pranešėjo, Ateitininkų organizacija  - tai terpė, kurioje atsiskleidė daugybė žmonių, nulėmusių Lietuvos istoriją.

      Savo apsilankymu šią iškilmę pagerbė ir Seimo narys Paulius Saudargas, kuris teigė, jog didžiuojasi savo tautos branda, atsiskleidusia per visų bendrą susitelkimą pandemijos metu, turėdamas omenyje visas įgyvendintas pilietines ir visuomenines iniciatyvas.

      Išgirdę Stipendijos skirstymo nutarimą, pažymėjimus, jog gauna J .Giedraičio fondo stipendiją, buvo pakviesti atsiimti 10 gimnazistų. Džiugu, jog  net du gimnazistų sukurti rašiniai buvo išrinkti į prizines vietas. Vėliau visi dalyviai buvo pakviesti drauge nužygiuoti bendrai nuotraukai prie poeto, kunigo Maironio paminklo.

      KJG labai dėkoja už nuoširdų ir geranorišką bendradarbiavimą Juozo Giedraičio vardo Lietuvos Moksleivių fondo steigėjui ir administratoriui Jonui Vainiui, kurio iniciatyva ir buvo suorganizuota ši ceremonija. „Ateikite kurti“ – tokiu šūkiu šiais metais visus kviečia ateitininkai, tad tikimės, kad šventės dalyviai savo žiniomis, rūpestingumu, gerais darbais ir pastangomis toliau kasdien kurs šviesesnę ateitį.

    • Nors ir kitokia, bet pakylėta ir sklandi naujų mokslo metų pradžia KJG
     • Nors ir kitokia, bet pakylėta ir sklandi naujų mokslo metų pradžia KJG

     • Neįprastai, su nemažais pokyčiais ir jauduliu prasidėję nauji mokslo metai pagaliau sugrąžino moksleivius atgal į mokyklą, kuri ir vėl suskambo nuo vaikų šurmulio ir džiaugsmingų šūksnių. Šiais metais rugsėjo 1-osios šventėje, dėl neįprastos situacijos, moksleiviai, be tėvelių palydos, buvo pakviesti susirinkti į savo klases pagal nustatytą spalvingą schemą.

      Šie ir daug kitų pokyčių buvo pristatyti moksleiviams po šventinių auklėtojų pasveikinimų klasėse.

      Šv. Mišiose Pranciškaus Ksavero bažnyčioje šiais metais dalyvavo abiturientai ir penktųjų klasių mokiniai. Džiugu, jog net 112 penktokų prisijungė prie mokyklos bendruomenės. Po Šv. Mišių visus pasveikinęs Gimnazijos direktorius tėvas Aldonas Gudaitis SJ pakvietė bendruomenės narius būti dar labiau kūrybingais ir palinkėjo kūrybos semtis iš Dievo.

      Kaip ir kasmet, šios šventės metu buvo įteiktos „Širdžių giesmės“ stipendijos, kurios skiriamos I klasės gimnazistams, įstojusiems su aukščiausiais įvertinimais. Šiais metais Rozvita ir Egidijus Vareikiai jas įteikė Ugnei Blužaitei, Justinui Montvilai ir Miglei Valutkevičiūtei.

      Naują mokslo metų kelionę šį rugsėjį gimnazijoje pradeda 822 mokiniai, 79 mokytojai ir specialistai bei 28 darbuotojai.

      Visą KJG bendruomenę sveikiname su Naujais mokslo metais ir linkime kantrybės, tikimės jūsų visų susiklausymo, sąmoningumo! Telaimina Dievas kiekvieną naujos mokslo kelionės žingsnį!

    • Gimnazijos mokytojai sėmėsi įkvėpimo, kaip kūrybingai pradėti naujų mokslo metų kelionę
     • Gimnazijos mokytojai sėmėsi įkvėpimo, kaip kūrybingai pradėti naujų mokslo metų kelionę

     • Kaip ir kasmet, prieš pradėdami naują mokslo metų kelionę, rugpjūčio 25 d. gimnazijos mokytojai dalyvavo mokymuose „Keliauti su jaunimu, skatinant jį kurti vilties kupiną ateitį“, kuriuos šį kartą nuotoliniu būdu vedė tėvas jėzuitas Peter Rožič.

      Savo pranešimą grįsdamas Universaliomis Apaštališkosiomis gairėmis, tėvas Rožič pabrėžė, jog kuriant organizacijos kultūrą, labai svarbu keliauti kartu su jaunimu, mokėti klausytis, atpažinti jų poreikius, rūpintis nuskriaustaisiais, visuomenės gerove, visa planeta. „Kartu keliaudami su jaunimu esame kūryboje. Tos kelionės vaisiai remiasi bendryste su kitais“, sakė lektorius.

      Kalbėdamas apie pašaukimą, tėvas Rožič priminė palyginimą apie lobį: „pašaukimas yra tarsi lobis, kai jį atrandi, puoselėji“. Labai svarbus pašaukimo indikatorius, pasak pranešėjo, yra džiaugsmas. Džiaugsmas, kuris tęsiasi, trunka ilgą laiką -  tikrasis pašaukimo būvis. Todėl labai svarbu suprasti savo poreikių hierarchiją. Kalbėdamas apie pašaukimą dirbti su su jaunimu, tėvas Peter pabrėžė kūrybingumo svarbą. Pasak pranešėjo, tai yra vienas iš kertinių pašaukimo aspektų. Kūrybingumo priešas – baimės, tad jas reikėtų kontroliuoti. Darydamas išvadą apie šiandieninę situaciją, lektorius teigė, jog „socialinis apribojimas verčia mus elgtis kūrybingai“.

      Mokytojai, pasidalindami savo įžvalgomis apie jaunimo poreikius, iškėlė jų saviraiškos klausimą. „Mokiniams reikia erdvės, reikia, kad juos suprastų ir priimtų tokius, kokie jie yra“, sakė tikybos mokytojas. Mokymams vadovavęs Tėvas Rožič perspėjo, jog kalbant apie mokinių saviraišką, labai svarbi yra mokytojo rolė, padedant mokiniui parinkti tinkamus saviraiškos būdus. Taip pat priminė apie ribas, kurių nevalia peržengti, kuriant santykius.

      Lyderystės įgūdžių, paremtų ištverme, nuolankumu, dalijimusi savo pastangomis, kad pasiektum bendrą tikslą, tėvas Peter kvietė semtis iš Jėzaus. „Jėzus – puikus pavyzdys, kaip netgi nieko nekalbant galima sureaguoti ir atsakyti žmogui“, teigė pranešėjas. Mokytojai ne tik keliauja kartu su mokiniais, bet ir asistuoja jiems, ne vadovaudami, nurodinėdami, bet palydėdami.

      Mokytojai dalinosi savo mintimis, kaip jie padeda jaunimui augti lyderystėje, pasakodami apie iniciatyvas, veiklas ir metodus, kurie naudojami gimnazijoje. Mokymų dalyviai sutarė, jog mokytojų asmeninis pavyzdys – taip pat puikus būdas ugdyti mokinių vertybes.

    • Mobilieji vartotojai
     • Mobilieji vartotojai

     • Mobiliųjų prietaisų naudotojai,

      Jūs galite pasitikrinti savo tvarkaraštį ir mobiliuoju prietaisu. Jei turite iPad, iPhone arba išmanųjį įrenginį su Android operacine sistema, netrukus galėsite atsisiųsti ir programėlę, veikiančią "Tvarkaraščiuose internete".

      Daugiau informacijos: here.

    • Apie šį puslapį
     • Apie šį puslapį

     • Jūsų mokyklos interneto puslapis jau paskelbtas Internete. Čia rasite daug funkcijų ir naudingos informacijos - tai klasių, mokytojų tvarkaraščiai, jų pakeitimai, mokyklos naujienos ir kita.