• Kurti meilės kupiną pasaulį išlydėta XXVI laida

     • Liepos 14 d. vykusi XXVI laidos KJG abiturientų Išleistuvių šventė buvo džiugi ir iškilmiga. Puikiai išlaikyti nacionaliniai ir tarptautiniai egzaminai bei gausus šimtukų derlius šios šventės dalyviams dovanojo šypsenas ir pakilią nuotaiką. Išlydint gimnazistus į  gyvenimą, šv. Mišių metu, drauge su direktoriumi kun. A.Gudaičiu SJ, auklėtojai, mokytojai ir gausiai susirinkęs tėvelių ir artimųjų būrys prašė jiems Dievo palaimos. Su eilėmis, dainomis ir jautriais žodžiais linkėjimą visų auklėtojų vardu abiturientams pasakė mokytoja M. Baltuškaitė. Sėkmės ir atkaklumo žengiant į suaugusiųjų gyvenimą tėvelių vardu linkėjo KJG alumnė Asta Kamandulienė. Gimnazijos administracija dėkojo prie bendruomenės kūrimo aktyviai prisidėjusiems tėveliams. Džiugu, kad bendrų pastangų dėka šie jaunuoliai iškeliauja kurti meilės kupino pasaulio ir jungti žemę su dangum! Ad Majora Natus Sum!

     • Mokytojai gilinosi, kaip kurti įtraukiąją mokymo aplinką

     • Birželio mėnesį prasidėjo KJG vykdomo Erasmus+ programos projekto „Įtraukiosios mokymosi aplinkos kūrimo mokytojų kompetencijos tobulinimas" mobilumai. Šio projekto metu 12 mokytojų, atstovaujančių skirtingas metodines grupes, dalyvaus 6 dienų mokymuose tema  “The Collaborative Classroom: Teachers as Coaches, Classrooms as Teams”.

      Pirmasis seminaras vyko birželio 26–liepos 1 d. Dubline (Airijoje). Jame dalyvavo trys gimnazijos mokytojos: matematikos mokytoja Regina Žeimienė, ekonomikos ir verslumo mokytoja Laima Danilavičienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aušrinė Šerepkienė. Mokymo dalyviai dalijosi patirtimi, kaip skatinti mokinių dialogą, grįstą mokinių komandų formavimu metodu. Įvairios mokinių aktyvumą lemiančios strategijos ypač pasirodė aktualios šių dienų mokytojui. Profesinė ir kultūrinė kominikacija su Europos šalių (Ispanija, Vokietija, Prancūzija, Slovakija, Olandija) ir JAV mokytojais atvėrė daug galimybių naudotis virtualiais ištekliais ir bandradarbiauti ne tik Erasmus+ programoje, bet ir individualioms mokyklų bendruomenėms.

      Viliamės, kad įgytos žinios nenuguls į stalčius, bet ir ugdys taip reikalingus lyderystės įgūdžius. Mokytojams seminarus rengia projekto partnerė Europass Teacher Academy, projektas finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis. 

     • Net du medaliai tarptautinėse geografijos olimpiadose!

     • Sveikiname Donatą Aleksandrą Vasiliauską (8 b kl.) Europos šalių geografijos olimpiadoje, kuri vyko Belgrade, laimėjusį aukso medalį!
      Sveikiname Roką Bagdoną (II DSD kl.) Baltijos šalių geografijos olimpiadoje, kuri vyko Valkoje (Latvija) ir Tartu (Estija), laimėjusį bronzos medalį! Linkime Rokui sėkmės Pasaulio geografijos olimpiadoje, kuri rugpjūčio mėnesį vyks Indonezijoje.
      Mokinių laimėjimais be galo džiaugiasi mokytoja Loreta Latvienė kartu su visa KJG bendruomene.

     • Atsisveikinimas su KJG paliekančiais mokytojais

     • Paskutinio šių mokslo metų Mokytojų tarybos posėdžio metu, birželio 27 d. KJG bendruomenė nuoširdžiai dėkojo darbuotojams, kurie palieka mokyklą, perleisdami savo pareigas kitiems. Už pasiaukojantį darbą ugdant jaunąją kartą, kantrybę, jautrumą, išradingumą ir kilniaširdiškumą padėkų sulaukė vokiečių kalbos mokytojas Alexander Wölffling, matematikos mokytoja ir IV m klasės auklėtoja Aleksandra Šilinskienė, ilgametė lietuvių kalbos mokytoja, IV a klasės auklėtoja Marija Baltuškaitė ir direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už neformalųjį udgymą, Audronė Remeikienė. Linkėdami iškeliaujantiems sėkmingų akimirkų ateityje, tikimės, kad jie neužmirš gimnazijos ir visada jausis čia kviečiami ir laukiami!

     • Paskutinė KJG abiturientų (fizikų grupės) literatūros pamoka

     • Pas t. Stanislovą Paberžėje (jis taip pat mokėsi mūsų gimnazijoje)

      Atsisveikiname su gimnazija, su mokyklinėmis literatūros studijomis... Ir, įkvėpti Ortegos y Gasseto, kad ji mus moko, kaip gyventi ir numirti, nusprendėme paskutinę pamoką surengti išskirtinėje erdvėje – Tėvo Stanislovo Paberžėje ir Česlovo Milošo gimtinėje Šeteniuose.

      Dabar Paberžėje istorinės bažnytėlės šventoriuje T. Stanislovo kapas, senoji klebonija remontuojama... Bet viskas čia pat – ir Jo pamokslų ištaros, grįžus iš  sovietinio Gulago, ir kun. Antano Mackevičiaus, vieno 1863 metų sukilimo vadų, išvedusio iš Paberžės savo vyrus į sukilimą, pasiryžimas išlaisvinti savo tautą. Čia pat Šilingų, jo rėmėjų dvaras. Bažnytėlėje Vinco Svirskio kryžiai ir koplytstulpiai.

      Šeteniai... Tokia meile ir ilgesiu aprašyti Č. Milošo romane ISOS SLĖNIS.
      Leidžiamės žolynuose skendinčiu šlaitu Isos (Nevėžio) link... Štai jis, niekad nepalikęs poeto vizijų pasaulio... O štai poeto vaikystės namų lanka. Taip, taip, ta pati, kurią per literatūros pamoką matėme estetinėje erdvėje eilėraštyje  LANKA, o  dabar – tikrovėje... Neįtikėtina – atsiduriame tarp dviejų tikrovių. Štai taip susitinka literatūra su gyvenimu. 

      Tai buvo paupio lanka, vešli, dar nešienauta,
      Skaisčiausiąją birželio saulės dieną.
      Aš jos ieškojau visą amžių, radau, atpažinau,
      Ten tarpo žolės ir gėlės, kadaise pažįstamos vaikui.
      Pro primerktus vokus siurbiau tą šviesumą,
      Ir kvapas mane apsėmė, bet koks žinojimas liovės.
      Staiga pajutau: išnykstu ir raudu iš laimės.
                                         (Vertė Tomas Venclova)

      Su giliomis patirtimis niekad neatsisveikinsim.

      Isos slėnyje

     • Bendrystė tarptautinėse jėzuitų mokyklų varžybose

     • Birželio 15–17 dienomis Šv. Blažiejaus kolegijoje St. Blazieno mieste (Vokietijoje) vyko Centrinės Europos jėzuitų provincijos mokyklų sporto varžybos „Stellaner Cup 2023“. Jose dalyvavo 10 komandų iš Austrijos, Vokietijos ir Lietuvos jėzuitų mokyklų. Lietuvai atstovavo 9-11 klasių mokiniai iš Kauno ir Vilniaus jėzuitų gimnazijų.

      Be tradicinių sporto šakų (futbolo krepšinio, tinklinio) mokiniai rungėsi rutulio stūmime, šuolyje į aukštį, virvės traukime, 2 km bėgime į 200 m įkalnę, žaidė dodžbolą, plaukė estafetes krauliu ir krutine. Šiose tarptautinėse varžybose KJG komanda užėmė pirmą vietą kvadrato rungtyje, KJG berniukų komanda buvo trečia krepšinio ir tinklinio varžybose. Mergaitės iš KJG užėmė pirmą tinklinio varžybose. 

      Stellaner Cup 2023 mokinai grįžo kupini įvairių patirčių ir naujų pažinčių. „Stellaner cup man buvo galimybė sudalyvauti ir išbandyti sporto rungtis, kurių dar niekada nebuvau bandžiusi, išmėginti savo jėgas sporto šakose, kurios nėra mano sporto šakos", – savo įpūdžiais dalijosi KJG komandos narė Ainė. Dalyvavusieji renginyje labiausiai vertina bendrystės patirtį, kurią pajuto: „labai smagu matyti visapusišką bendruomeniškumą bei palaikymą ir nepaisant galutinių rezultatų asmeniškai džiaugiuosi kelione ir visais įspūdžiais" (Gabrielė); „išbandėme save visokiose situacijose, pajautėm didelį aplinkinių palaikymą ir susibūrėme į tikrą KJG bendruomenę, mokančią prisitaikyti, norinčią augti ir džiaugtis tuo, ką turim" (Barbora). 

      KJG mokinių komandą į varžybas lydėjo mokytojai Rita Liubinienė, Rimantas Pavydis ir kapelionas Eugenijus Markovas SJ. „Per trumpą žaidynių laiką pajutome visų dalyvių bendrystę, o per ilgą keliavimo laiką – nuoširdžiai susidraugavome su Vilniaus jėzuitų gimnazijos rinktine. Jėzuitiška bendruomenė – yra jėga! Kartu mes galime labai daug", po kelionės pasakojo mokytoja Rita.

     • Gimnazijoje svečiavosi JAV lietuvių bendruomenės atstovė

     • Birželio 16 d. gimnaziją aplankė viešnia iš JAV Lietuvių bendruomenės, Los Angeles Lietuvos Dukterys atstovė Tara Barauskaitė. Šios organizacijos ilgametė parama gimnazijoje besimokantiems mokiniams leidžia kompensuoti atlyginimo už ugdymą išlaidas. Viešnia iš JAV džiaugėsi galėdama susipažinti su KJG mokiniais, mokykla, jos vertybėmis, tradicijomis, ugdymo tvarka, pamatyti jos erdves ir išgirsti apie KJG ateities planus. Ji susitiko su gimnazijos direktoriumi, Plėtros skyriaus darbuotojomis ir mokinių, kuriems buvo skirtos stipendijos, atstovėmis.

     • Apdovanoti daugiausiai paskatinimo taškų surinkę mokiniai

     • Kaip numatyta KJG Mokinio elgesio taisyklėse, mokslo metų gale už aktyvų dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, projektuose ir gerą mokymąsi yra apdovanojami daugiausiai paskatinimo taškų surinkę mokiniai.  Surinkusieji 30 taškų susitinka su gimnazijos kapelionu, 40 taškų –  su mylimiausiu gimnazijos darbuotoju, o 50 taškų surinkusieji yra kviečiami pusryčiauti su direktoriumi.

      Šiais mokslo metais su direktoriumi A. Gudaičiu SJ pusryčiauti rinkosi 2 nemažos grupės mokinių. Visi jie buvo apdovanoti Padėkos raštais, drauge papusryčiavo ir atvirai bei nuoširdžiai šnekučiavosi. Net dvi iš jų, 8 a kl. mokinė Ieva Pociūtė ir 8 c kl. mokinė Barbora Kliučinskaitė, buvo apdovanotos sidarbiniais gimnazijos ženkliukais už surinktus 200 paskatinimo taškų!

      Kiti mokiniai tą rytmetį praleido su kapelionu Eugenijumi Markovu SJ smagiai žaisdami boulingą. Pasirinkę savo mylimiausius mokytojus šiais metais mokiniai pusryčiavo su A. Baliukevičiumi, A. Juškausku, E. Venslovaite-Šiliūniene, D. M.  Dapkute, L. Latviene, V. Paliene, D. Kulviečiuviene ir V. Mataite-Grigaitiene.

      KJG skatina mokinius elgtis pavyzdingai ir labai džiaugiasi tais, kurie nuolat tobulėja mokslo, sielovados, tarnystės, meno, sporto srityse, pasižymi tvarkingumu, punktualumu, atsakingumu, sąžiningumu, draugiškumu ir kitomis dorybėmis.

     • Prie KJG bendruomenės jungiasi būsimieji penktokai

     • Birželio 14 d. mokykla prisipildė naujų veidų – į KJG susirinko būsimieji 5-ų klasių mokiniai. Dienos stovykla „Aš – Kauno jėzuitų gimnazijos penktokas" kvietė naujus mokinius susipažinti su mokykla. Stovyklą pradėję šv. Mišiomis, kurioms vadovavo kun. A. Gudaitis SJ, mažieji bendruomenės nariai pasiskirstė po klases, kur jų laukė susipažinimas su savo auklėtojais. 2023–2024 m. m. 5-ų klasių mokinius globos R. Malžinskienė (5 a), A. Baliukevičius (5 b), E. Šiliūnienė (5 c), A. Černiauskienė (5 d). Klasėse būsimuosius penktokus taip pat pasitiko ir vyresnieji mokiniai. Nuotaikingi žaidimai, komandinės užduotys ir trumpi pokalbiai padėjo naujokams susipažinti tarpusavyje. Vėliau vyresniųjų klasių mokiniai kvietė būsimuosius penktokus į ekskursiją po gimnaziją, kad, ištyrinėję jos erdves ir teritoriją, rudenį jie čia jaustųsi jaukiai ir saugiai.   

     • Jaunosios „Venimus" choristės dainavo Klaipėdoje

     • Birželio 11 d. Kauno jėzuitų gimnazijos mišraus choro „Venimus“ 5–6 klasių choristės dalyvavo Lietuvos vakarų krašto dainų šventėje, skirtoje Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui atminti. KJG mokinių komanda drauge su 7500 dalyvių iš 84 Lietuvos miestų ir miestelių dainavo svarbias Lietuvai dainas: „Lietuviais esame mes gimę“, „Lietuva brangi“, „Kur giria žaliuoja“. Šventės metu taip pat skambėjo daug naujų kūrinių. Mokinės, lydimos muzikos mokytojos Erikos Lukšienės bei KJG darbuotojos Ingos Juškaitės dalyvavo chorų eisenoje, sukūrė savo skanduotę ir stebėjo lietuvių liaudies šokius.

     • Tarptautinio ekologijos projekto susitikimas Vengrijoje

     • Birželio 5–9 d. Miškolco Fényi Gyula jėzuitų gimnazijoje, Vengrijoje, įvyko paskutinis Erasmus+ projekto „SaveNotWaste" susitikimas. Kauno jėzuitų gimnazijos mokinės Skaistė Valutkevičiūtė (8 a), Santautė Žekonytė (8 a), Aistė Dubinskaitė (I M), Guostė Čėplaitė (II DSD), Laura Gražytė (II b), Miglė Valutkevičiūtė (III M) ir Rugilė Keblikaitė (IB 1) drauge su tikybos mokytoju Antanu Vasiliumi ir šio projekto koordinatore Vilma Šliužaite gilinosi į klimato kaitos problemas ir ieškojo būdų, kaip spręsti ekologines problemas kūrybiškai.

      Projekto dalyviai namo grįžo ne tik daugiau sužinoję apie ekologiją, bet ir praturtinti kultūrine vizito Vengrijoje programa. KJG delegacija apsilankė LILLAFÜRED parke, dalyvavo edukaciniame užsiėmime Bükk astronomijos observatorijoje, mokėsi vengrų liaudies šokių ir vaišinosi tradiciniais vengriškais patiekalais. Tikimės, kad užsimezgusi draugystė tarp mokyklų tęsis ir ateityje!

     • Istorijos žiniomis pelnytas apsilankymas Europos Parlamente

     • Pirmosiomis birželio dienomis 11-osios VDU Kauno istorijos olimpiados 9–10 klasių grupės nugalėtojas, Kauno jėzuitų gimnazijos II DSD klasės mokinys, Rokas Bagdonas lankėsi Europos Parlamente Briuselyje.

      Į kelionę Rokas vyko europarlamentaro, VDU garbės profesoriaus, Liudo Mažylio kvietimu. Kelionės metu grupė taip pat užsuko į Berlyną, Mecheleną ir Antverpeną.

      Istorijos mokytojas Domas Boguševičius drauge su visa KJG bendruomene džiaugiasi Roko pasiekimais ir linki sėkmės ateityje! 

     • Didinga ir skambi AD MAJORA šventė

     • Birželio 8 d., tęsdama ilgamete tradicija tapusią bendruomenės šventę, kuri apvainikuoja mokslo metus, KJG susibūrė pasidžiaugti draugyste, pastangomis, pasiekimais, pasidalinti padėkomis, šypsenomis ir linkėjimais. Šventinė AD MAJORA diena prasidėjo iškimingu išsirikiavimu Rotušės aikštėje ir eisena per Laisvės alėją. Džiugu, kad eiseną skambiai lydėjo Lietuvos Karinių oro pajėgų orkestras. Gausiai susirinkusią KJG mokinių, mokytojų ir tėvelių bendruomenę VDU salėje jausmingai atliktais kūriniais sveikino klasių chorai, kuriuos entuziastingai paruošė muzikos mokytojos.
      Ad Majora dienoje buvo apdovanoti KJG vertybes šiais metais labiausiai atspindėjusieji: Gabijus Beržinis 5 c, Rokas Bagdonas II DSD, Shlok Aleks Kumar 8 a, Aidilė Jurčiūtė II AdM, Ieva Pociūtė 8 a, Barbora Ylaitė III m, Emilija Urniežaitė 6 c, Jonas Zaleckas I Pre-IB, Mykolas Grigas 7 d ir Dominykas Sidauga IV a. Sveikiname juos dar kartą!
      Dėkojame visiems šventę kūrusiems mokytojams, darbuotojams, mokiniams ir tėveliams. Dėkojame Fazer Lietuva už saldžias akimirkas ir VšĮ Terra Publica už lavinančias dovanas! 

     • Plojimų sulaukęs pasirodymas vokiško teatro festivalyje

     • Birželio 2 dieną Vilniuje, Menų spaustuvėje, vyko jau 10-asis moksleivių vokiško teatro festivalis „Bühne frei für Deutsch!" – „Vokiečių kalbą į sceną!". Jį organizuoja Vilniaus Goethe institutas. Šiemet festivalyje dalyvavo moksleiviai iš 9 Lietuvos mokyklų ir netgi iš Vilniaus darželio „Coliukė"! Mūsų gimnazijos I Pre-IB klasės mokiniai Elzė Aldakauskaitė, Ūla Daukšytė, Aistis Janušauskas, Matas Janušauskas, Medeina Kuprytė, Ąžuolas Meškys, Ignė Surantaitė ir Viltė Vitkauskaitė pristatė vaidinimą „Der zurückgehende Tag" („Atgal einanti diena"), kuris susilaukė daug plojimų. Mokiniams festivaliui pasiruošti padėjo mokytojos Lina Milkintienė ir Ieva Šidlauskienė.

     • KJG pradinukai skambiai pabaigė mokslo metus

     • Birželio 1 d. KJG pradinukai paminėjo sėkmingą mokslo metų pabaigą ir pasitiko ilgai lauktą vasarą! Spalvingoje šventėje netrūko dainelių, eilėraščių ir šokių, kuriuos besigėrėdami klausėsi gausiai į kiemą susirinkę mažųjų mokinukų artimieji. Nuoširdžiausia padėka skambėjo 1 m ir 2 m klasių mokytojoms Vaidai Viluckienei ir Rasai Bražinskei bei visiems juos globojusiems pedagogams!

     • Abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis

     • Dvylika metų mokykloje skambėjęs skambutis gegužės 31 d. suskambo paskutinį kartą XXVI abiturientų laidai! Už įsimintinų patirčių kupiną mokyklinį laiką ir padrąsinimus keliauti pirmyn gimnazistai dėkojo Dievui, savo mokytojams ir visai bendruomenei. Dvyliktokai sulaukė jautrių, šmaikščių ir džiaugsmingų sveikinimų nuo pradinukų, penktokų, vienuoliktokų ir, žinoma, savo auklėtojų. Drauge su mokyklos direktoriumi, kapelionu ir visa juos mylinčia KJG bendruomene, linkime abiturientams savo mokyklinėse kuprinėse išsinešti Dėkingumą, Bendrystę, Prisiminimus, Maldą ir Viltį, kad Dievas jiems paruošė puikiausius planus!

     • Mokiniai iš Prancūzijos viešėjo KJG ir pažino Lietuvą

     • Gegužės 19–26 d. Kauno jėzuitų gimnazijoje svečiavosi delegacija iš Prancūzijos, Senlis šv. Vincento gimnazijos (St. Vincent Lycee de Senlis). Viešnagės metu mokiniai iš Prancūzijos turėjo puikią galimybę pažinti Lietuvą. Gyvendami KJG mokinių šeimose, dalyvaudami gimnazijoje vykusiose pamokose, pristatydami savo projektus apie Prancūziją ir Senlis, keliaudami po mūsų šalį (aplankydami Vilnių, Trakus, Nidą, Palangą, Šiluvą, Druskininkus) mainų dalyviai džiaugėsi susipažinę su lietuvių kultūra. Svečiai iš Prancūzijos buvo pakviesti į nuotaikingą kibinų edukacinę programą, kurioje gamino ir degustavo kibinus. Įspūdžius apie Lietuvą sustiprino aktyvus ir šurmulingas laisvalaikis Kaune, nes tuo metu vyko Eurolygos finalas.

      Šis vizitas – lingvistinės, kultūrinės, edukacinės, socialinės mainų programos tęsinys. Mokinių mainai su šio miestelio gimnazija buvo incijuoti 2019 m. KJG mokinių grupelės jau ne kartą viešėjo Senlis šv. Vincento gimnazijoje, globojami draugų iš Prancūzijos. Mainus koordinuojanti KJG anglų kalbos mokytoja Inga Daugirdienė džiaugiasi mokinių galimybėms įgyti tarptautinės patirties, stiprinti komunikacinius ir socialinius gebėjimus. Visa KJG komanda jau laukia kitų susitikimų!

     • Diplomai abiturientams už puikias vokiečių kalbos žinias

     • Gegužės 17 dieną Vokietijos ambasadoje Vilniuje ambasadorius Matthias Sonn įteikė Deutsches Sprachdiplom II diplomus Lietuvos abiturientams, išlaikiusiems B2-C1 lygio vokiečių kalbos egzaminą. Džiugu, kad tarp puikiai mokančiųjų vokiečių kalbą yra ir mūsų gimnazijos abiturientai Simona Matelytė, Urtė Kliaudaitytė, Austėja Kamandulytė, Rugilė Urniežiūtė, Aistė Jurgelėnaitė, Karolis Liutkus, Anupras Jankauskis ir Vilius Toločka. Sveikindami mokinius drauge su vokiečių kalbos mokytojais linkime jiems geros kloties sklandžiai bendraujant vokiečių kalba!

      Daugiau informacijos apie šį renginį.

  • Kontaktinė informacija

   • VŠĮ “Kauno jėzuitų gimnazija”, Rotušės a. 9, Kaunas
   • Mokinių raštinė ir Priėmimo klausimai: +370 676 53935 arba Google Meet https://meet.google.com/ibu-njtr-wmf Administracijos raštinė: +370 618 19949 arba Google Meet https://meet.google.com/szd-ggzj-egh
   • Kauno jėzuitų gimnazija Rotušės a. 9, LT-44280 Kaunas LT-44280 Kaunas Lithuania
   • Įmonės kodas 300109458 Sąskaitos Nr. LT85 4010 0425 0070 9680 AB Luminor bankas Banko kodas 40100
   • https://www.facebook.com/pages/category/High-School/Kauno-j%C4%97zuit%C5%B3-gimnazija-453422008059612/
  • Prisijungti