• Sveikiname nugalėtojus!
     • Sveikiname nugalėtojus!

     • Sveikiname 61-osios Lietuvos mokinių Chemijos olimpiados (Kauno mieste)  nugalėtojus:
      1. Dominyką Kruopį IVm kl., 3 vieta
      2. Kamilę Griciūtę IIDSD kl., 2 vieta
      3. Aleksandrą Šileiką IIDSD kl., padėka
      4. Jurgį Kasperavičių PreIB1 kl., padėka

      Džiaugiamės, kad net 2 mokiniai (Kamilė Griciūtė ir Dominykas Kruopis) yra pakviesti atstovauti mūsų gimnazijai respublikinėje Chemijos olimpiadoje.
      Mokinius paruošė chemijos mokytojos Gytė Drukteinienė ir Rita Janavičienė.
      Linkime jiems sėkmės!!!

       

       

    • Džiaugiamės fizikos olimpiados nugalėtojais!
     • Džiaugiamės fizikos olimpiados nugalėtojais!

     • Sveikiname 70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados savivaldybės etapo nugalėtojus: 

      Aistį Janušauską Pre-IB1 – III vieta; 

      Karolį Liutkų IB2 – II vieta;

      Rugilę Urniežiūtę IB2 – pagyrimo raštas.

      Mokinius paruošė fizikos mokytoja Rigonda Skorulskienė.

    • Gimnazistus kviečia „Įdomusis chemijos pasaulis"
     • Gimnazistus kviečia „Įdomusis chemijos pasaulis"

     • Kviečiame I ir II gimnazijos klasių mokinius dalyvauti respublikiniame chemijos konkurse ,,Įdomusis chemijos pasaulis 2023“. Konkursas vyks Kauno jėzuitų gimnazijoje 2023 m. vasario 10 d. Konkurso užduotis sudaro komandinis aplinkos, chemijos ir chemijos mokslų istorijos užduočių protmūšis, praktinės ir individualios chemijos užduotys.

      Registracija vykdoma nuo 2023 m. sausio 16 d. iki 2023 m. vasario 3 d. 

      Registracijos nuoroda: https://forms.gle/uPHF2mKZadyUuQs19

       Konkursą organizuoja chemijos mokytoja Rita Kaptulerytė-Janavičienė ir  IB 1 kl. mokinės.

     • Suplanuotos tolesnės Erasmus+ projekto veiklos

     • Sausio 15-19 d. įvyko Erasmus+ projekto „Gyvenimas kartu lyg konstravimo žaidimas" (pranc. Vivre ensemble, un jeu de construction!; angl. Live together: a construction game!) mokytojų darbinis susitikimas. Jo metu buvo aptariami jau nuveikti darbai bei planuojamos tolesnės veiklos.  Kauną aplankė projekto partneriai iš Belgijos, Italijos ir Prancūzijos. Dalyvius pasitiko ir programą rengė KJG anglų kalbos mokytoja Vitalija Miškinienė su komanda - Rasa Varsackyte, Edita Zarembiene, Žaneta Mediniene, Inga Juškaite.  
      Kitas projekto partnerių susitikimas numatytas Belgijoje kovo 5-12 d.

     • Viešnia iš JAV pristatė skaitmeninės pilietybės reikšmę

     • Kalbėti apie skaitmeninio pilietiškumo reikšmę ir svarbą šiandien yra labai aktualu, atsižvelgiant į kiekvieno iš mūsų laiką, praleistą virtualiam pasaulyje. Šioje realybėje mes bendraujame, kuriame, svajojame, siekiame tikslų, ieškome karjeros galimybių, savanoriaujam, linksminamės. „Ar visi mes susimąstome apie tai, kas slypi už kiekvienos panašios veiklos? Kokį savo virtualų „antspaudą" paliekame interneto platybėje? Kokie veiksmai socialinėje medijoje gali sukurti neigiamas emocijas kitiems?", šiuos ir kitus klausimus vyresniųjų klasių mokiniai aptarė ir atsakymų ieškojo drauge su Heather Gaddis, JAV ambasados Lietuvoje atstove. Pranešėja, kilusi iš JAV, o šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Lietuvoje, pasidalijo savo patirtimi, kurią įgijo mokydama įvairaus amžiaus mokinius skirtingose pasaulio šalyse.

      JAV ambasados Lietuvoje lėšomis taip pat yra vykdomas projektas, kurio tikslas yra stiprinti KJG mokytojų ir darbuotojų kvalifikaciją. Šio projekto idėja kilo švietimo darbuotojų mainų programoje Fulbright dalyvavusiai KJG anglų kalbos mokytojai Giedrei Akramienei. Projekto paraiška buvo rengiama prasidėjus karui Ukrainoje, kai Lietuva tapo viena iš karo pabėgėlius priimančių šalių ir švietimo sistema susidūrė su iššūkiu padėti karo pabėgėlių šeimoms, ypatingai mokyklinio amžiaus vaikams, integruotis. 

     • Džiaugiamės sėkme Kauno geografijos konkurse!

     • Sveikiname Donatą Aleksandrą Vasiliauską (8 b) ir Joną Budrikį (8 a) Kauno m. mokinių geografijos konkurse „Aplink pasaulį" iškovojusius I vietą bei Gustę Bagdonaitę (7 c) ir Emiliją Veličkaitę (7 c) šiame konkurse laimėjusias II vietą! Kartu su mokytojais Arūnu Krygeriu, Artūru Ševeliovu ir Loreta Latviene džiaugiasi visa bendruomenė ir linki mokiniams neprarasti žingeidumo ateityje!

     • Sausio 13 d. pagerbti Lietuvos laisvės gynėjai

     • Sausio 13 d. KJG bendruomenė buvo kviečiama dalyvauti pilietinėse akcijose „Atmintis gyva, nes liudija" bei „Aš prisimenu, kodėl esame laisvi". Rytui brėkštant į mokyklą atvykstančius mokinius pasitiko vėjo gūsiais išbandomų žvakelių „Atminties, šviesos kelias“ gimnazijos kieme, kurį rengė 5 klasių seniūnai. Pamokos šią dieną prasidėjo mokytojų pravesta malda ir tylos minute pagerbiant žuvusius už Lietuvos laisvę. Mokinių parlamento nariai susirinkusiems išdalijo neužmirštuolės žiedus, kurie mūsų šalyje yra tapę šios dienos minėjimo simboliu, atminties ir pagarbos ženklu. Nešini trispalvėmis ir pasipuošę tautine atributika dalis mokinių žygiavo per Laisvės alėją iki šv. Arkangelo Mykolo (Soboro) bažnyčios, kur buvo garsiai perskaitytos 1991 m. sausio 13-osis įvykiuose žuvusiųjų pavardės. 

     • KJG mokytojai mielai padeda Lietuvos pedagogams

     • Artėjant atnaujintų programų startui dauguma mokytojų jaučia nerimą, nežinią ar net baimę. Juos nuraminti ir jiems pagelbėti pasirengusi KJG mokytoja Rigonda Skorulskienė – Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos prezidentė ir atnaujintų fizikos programų rengėja. Savo žinomis ir patarimais ji pasidalijo su Kauno, Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių fizikos mokytojais bei daugeliu kitų pedagogų, dalyvavusių 4 kontaktiniuose ir 6 nuotoliniuose projekto „Pagalbą fizikos mokytojams, rengiantis dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas" seminaruose. 
      Padedant fizikos mokytojams pasirengti dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas bendradarbiavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kauno švietimo inovacijų centras, Fizinių ir technologijos mokslų centras, VU Fizikos fakultetas, kolegos, BP rengėjai, KJG fizikos mokytoja Daiva Vaitkienė, dr. Elena Tamulienė. Seminarų svečiai – NŠA metodininkė Ona Vaščenkienė, ŠMSM ministrės patarėjas Ignas Gaižiūnas.

     • Iškilmingai prisiekę liudyti Jėzaus meilę

     • 2023 m. sausio 3 d., Kauno jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje per Švč. Jėzaus Vardo šventę, t. Eugenijus Markovas, SJ, ir t. Mindaugas Malinauskas, SJ, iškilmingai pasižadėjo ir toliau likti ištikimais Jėzaus Draugijos nariais. T. Eugenijaus ir t. Mindaugo Paskutiniuosius įžadus priėmė provincijolas t. Bernhardas Bürgleris, SJ, ir gausus susirinkusios bendruomenės būrys.

      Šv. Mišias aukojo arkivyskupas Lionginas Virbalas, SJ, koncelebravo kard. Sigitas Tamkevičius, SJ, ir gausi tėvų jėzuitų bendruomenė. Drauge meldėsi jėzuitų bičiuliai, bendradarbiai, Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariai, MAGIS jaunimas, bažnyčios bendruomenė. Choras „Exaudi“ sukūrė dangišką šventę savo giesmėmis.

      Daugiau apie šią iškilmingą progą skaitykite čia.

     • Su malda sutikti Naujieji metai

     • Gruodžio 29 - sausio 1 d. KJG Sielovados kordinatorė Asta Krasauskaitė su dešimtokais Aidile Jurčiūte ir Jonu Morkūnu atstovavo gimnazijai Tiberiados bendruomenės naujametinėje stovykloje „Marija atsikėlusi skubiai iškeliavo...(Lk 1, 39)". Smagu buvo šioje bendruomenėje sutikti KJG alumną, brolį Vidą!

      Bendroje maldoje Naujus metus sutikusi komanda siunčia sveikinimą visai KJG bendruomenei ir linki šiais metais džiaugsmingai keliauti Dievo artume su Mergele Marija.

     • Kviečiame į iškilmingų paskutiniųjų įžadų šventę

     • 2023 m. sausio 3 d., per Švč. Jėzaus Vardo šventę, t. Eugenijus Markovas, SJ ir t. Mindaugas Malinauskas, SJ, duos iškilmingus paskutiniuosius įžadus.

      Įžadus priims Centrinės Europos jėzuitų provincijolas t. Bernhard Bürgler, SJ.

      Šv. Mišios vyks 17 val. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Po šv. Mišių – agapė.

      Vietoj dovanos kviečiame paaukoti jėzuitų jaunimo sielovados programai MAGIS.

    • Gimnazijos darbo laikas per Kalėdų atostogas
     • Gimnazijos darbo laikas per Kalėdų atostogas

     • Per mokinių žiemos (Kalėdų) atostogas gruodžio 27 d.–sausio 6 d. tėvai ir mokiniai aptarnaujami 9.00–14.00 val.

      Mokinių raštinės tel. 867653935, el. p. gimnazija@kjg.lt;

      administracijos raštinės tel. 861819949, el. p. kjg@kjg.lt;

      Biblioteka dirbs 9.00–12.00 val. tel. (8 37) 280524, el. p. biblioteka@kjg.lt 

     • Kilni gimnazistės iniciatyva kalėdiniuose atvirukuose

     • KJG gimnazistė Goda Veličkaitė (IV B), siekdama atkreipti dėmesį į taiką pasaulyje, ėmėsi iniciatyvos. Nuo mažens mėgstanti piešti Goda, šiais metais nupiešė ir nusiuntė kalėdinius taikos atvirukus V.Putinui ir J.Bidenui siekdama taikos pasaulyje! 17-metės piešiniuose atsispindi noras atskleisti karo žiaurumus patiriančių žmonių skausmą ir nerimą, kvietimas susimąstyti apie tikrąsias vertybes artėjant šventų Kalėdų progai.

      Ši jos kilni iniciatyva jau pasklido plačiai, kviečiame susipažinti su ja šiame straipsnyje.

    • Užburiantys poezijos garsai...
     • Užburiantys poezijos garsai...

     • Gruodžio 20 d. vyko Kauno miesto 9–12 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos meninio skaitymo konkursas „Užburiantys poezijos garsai“, kuriame varžėsi gausus būrys skaitovų. III b klasės mokinė Ieva Fomina, sužavėjusi komisijos narius savo puikiu deklamavimu, pelnė II vietą. 

      Sveikiname Ievą ir jos mokytoją Dalią Jančiauskienę!

     • Pagerbti tarptautinių olimpiadų laureatai ir dalyviai

     • Gruodžio 21 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose, buvo pagerbti 2022 metų tarptautinių olimpiadų laureatai, dalyviai ir juos ruošę mokytojai. Tarp visų Lietuvos mokinių nemažas būrelis atvyko iš Kauno Jėzuitų gimnazijos. Tai Ignas Karvelis ir Tomas Andzelis (IB 2), Anupras Jankauskis (IV M), Dovydas Demikis ir Miglė Valutkevičiūtė (III M), Rokas Bagdonas ir Aivaras Jomantas (II DSD). Mokiniai dalyvavo ir pelnė laimėjimų tarptautinėse geografijos, geomokslų, ekonomikos, vokiečių kalbos olimpiadose, pasaulio komandinių ir individualių debatų turnyruose bei oratorinio meno čempionate. Mokinius ruošė mokytojos Loreta Latvienė, Laima Danilavičienė, Lina Milkintienė ir Giedrė Akramienė.

     • Prasidėjo nuostabi KJG ir VJG pradinukų draugystė

     • KJG 1 M ir 2 M klasių mokiniai, drauge su mokytojomis gruodžio 12d. keliavo į Vilnių. Vizito į sostinę metu mažieji svečiai iš Kauno apsilankė Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, susipažino su Lojoteka (edukaciniu medijų centru),  kurioje tyrinėjo įrašų studiją, kino salę, o bibliotekoje atliko įdomias užduotis ir dalyvavo ekskursijoje. Buvo be galo džiugu susipažinti su draugais iš sostinės, kurie papasakojo apie Vilnių ir patarė, ką vertėtų čia pamatyti. Draugystės sutvirtinimo vardan pradinukai visi kartu rašė sveikinimą Vilniui 700-ojo jubiliejaus proga! Puikių emocijų puokštę papildė Vilniaus eglutės aplankymas, saldžios akimirkos ir kelionė traukiniu!

      Dėkojame Vilniaus jėzuitų gimnazijos bendruomenei už šiltą priėmimą, dovanas ir šypsenas! Nekantriai lauksime jūsų svečiuose!